Tích cực triển khai phần mềm Quản lý văn bản của cấp ủy cấp trên

Thứ ba, 29/08/2017 13:04 GMT+7

Sáng 29/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị đánh giá việc triển khai phần mềm “Quản lý việc triển khai thực hiện các văn bản về chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên” (phần mềm QLVB: http://it.mt.gov.vn/QLDUB).

Đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ chủ trì Hội nghị.

Báo cáo đánh giá việc triển khai phần mềm QLVB tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thúy Hiền, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ cho biết, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 15/10/2015 của Đảng ủy Bộ GTVT về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ GTVT đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2015 - 2020, ngày 01/3/2017, Đảng ủy Bộ GTVT đã Khai trương phần mềm QLVB trong Đảng Bộ GTVT và bắt đầu tổ chức triển khai từ ngày 01/4/2017.

Theo đồng chí Lê Thị Thúy Hiền, việc triển khai phần mềm là thực hiện các mục tiêu và giải pháp trong Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Bộ GTVT về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính ” của Đảng ủy Bộ cũng như Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng đã đề ra. Đây cũng là việc làm thường xuyên trong hệ thống nghiệp vụ công tác Đảng của cấp ủy Đảng.

Đánh giá về kết quả từ khi triển khai phần mềm QLVB, đồng chí Lê Thị Thúy Hiền cho biết, việc đăng tải các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Bộ đến với các tổ chức Đảng trực thuộc một cách nhanh nhất, chỉ sau vài phút đăng tải, nếu truy cập thì có thể triển khai ngay các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Việc cải cách hành chính trong Đảng thể hiện rõ rệt, đó là việc phát hành các văn bản đã giảm được rất nhiều về kinh phí, chống lãng phí, thời gian. Phần mềm chia thành các mục rõ ràng, rất thuận tiện cho Đảng ủy Bộ quản lý; thể hiện tính ưu việt và thuận lợi cho việc quản lý văn bản trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT.

Tuy nhiên, đồng chí Lê Thị Thúy Hiền đánh giá bên cạnh một số đảng bộ, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc việc triển khai phần mềm, một số cấp ủy Đảng vẫn thực hiện chưa nghiêm túc, mặc dù Đảng ủy Bộ đã có các văn bản nhắc nhở (kể cả phê bình đến từng đồng chí Bí thư cấp ủy) về việc sử dụng và triển khai phần mềm.

Cụ thể, qua thống kê của Văn phòng Đảng ủy Bộ, từ ngày 01/3/2017 đến 23/8/2017 có 21 văn bản giao niệm vụ đăng tải thì có 14 tổ chức Đảng đã đọc hết 21 văn bản; 26 tổ chức Đảng đọc vẫn còn chưa hết từ 1 đến 5 văn bản; có 9 tổ chức Đảng có số lượt không đọc văn bản trên phần mềm; vẫn còn một số đơn vị chưa biết cách thao tác gửi văn bản tại mục văn bản giao nhiệm vụ. Văn bản đi có 59 văn bản được đăng tải, hầu hết các tổ chức Đảng đã đọc và xử lý văn bản đến; tuy nhiên vẫn còn hơn 10 tổ chức Đảng có số lượt không đọc văn bản trên phần mềm nhiều và một số đảng bộ, chi bộ vẫn còn chưa đọc hết từ 1- 3 văn bản.

Anh

Giao diện phần mềm QLVB

Về nhập dữ liệu công tác Đảng và thực hiện chế độ báo báo, đồng chí Lê Thị Thúy Hiền cho biết, ngày 28/7/2017, Đảng ủy bộ GTVT đã có Văn bản số 458-CV/ĐU về việc phê bình 22/31 đảng bộ không nhập dữ liệu công tác Đảng trên phần mềm. Tuy nhiên, đến ngày 25/8/2017, vẫn còn 10/31 đảng bộ chưa sử dụng nhập số liệu trên phần mềm (của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ). Tính đến ngày 28/8/2017, có 18/49 tổ chức Đảng gửi báo cáo, có 11/31 tổ chức Đảng đã nhập dữ liệu công tác Đảng và có 2 tổ chức Đảng gửi văn bản không đính tệp file.

“Để triển khai có hiệu quả và đi vào nền nếp theo tinh thần Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ GTVT đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2015 - 2020”, Đảng ủy Bộ sẽ thường xuyên cập nhật, biểu dương những tổ chức Đảng triển khai nghiêm túc, có hiệu quả việc quản lý và sử dụng phần mềm; phê bình những tổ chức Đảng không triển khai thực hiện nghiêm túc vào dịp sơ kết quý, 6 tháng và tổng kết năm” - đồng chí Lê Thị Thúy Hiền nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ và đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin (Cơ quan chủ trì xây dựng phần mềm QLVB) đã trao đổi, thảo luận, giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn nghiệp vụ để các tổ chức Đảng sử dụng phần mềm QLVB thường xuyên, đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Phạm Công Bổng yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tích cực tổ chức triển khai phần mềm QLVB, các đồng chí phụ trách phải thường xuyên truy cập, đọc và xử lý triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện chế độ báo báo Đảng ủy Bộ đúng thời gian quy định.

Đồng chí Phạm Công Bổng yêu cầu các Đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin để triển khai xây dựng phần mềm QLVB đến các cơ sở Đảng trực thuộc; các tổ chức Đảng tự đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện phần mềm QLVB của cấp ủy Đảng cấp trên.

Đồng chí Phạm Công Bổng giao Văn phòng Đảng ủy Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn một số tổ chức Đảng gặp vướng mắc trong quá trình triển khai phần mềm QLVB.

Xuân Nguyên

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img