Chi bộ Vụ Môi trường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thứ ba, 12/09/2017 16:23 GMT+7

Chiều 12/9, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ môi trường trực thuộc Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; Đào Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ; đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Vụ Môi trường.

Đại hội Chi bộ Vụ Môi trường nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng chí Trần Ánh Dương - Phó Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Môi trường cho bết, Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Chi bộ Vụ Môi trường. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2017, xác định phương hưáng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào cấp ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng chi bộ và lãnh đạo đơn vị.

Chi bộ Vụ Môi trường hiện có 12 đồng chí (100% công chức là đảng viên), trong đó có 75% đảng viên có trình độ Thạc sỹ (09 đồng chí), 33% đảng viên là nữ giới (04 đồng chí). Chi bộ Vụ Môi trường được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ giao thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khí tượng thủy văn, phát triển bền vững ngành GTVT.

Chi bộ Vụ Môi trường là một tập thể đoàn kết; các đảng viên trong Chi bộ đều là các đảng viên trẻ, có ý chí phấn đấu, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, cầu thị. Chi bộ Vụ nhiều năm được đánh giá là Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội Chi bộ Vụ Môi trường nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2017 tại Đại hội

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2017 của Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường cho biết, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để có tham mưu tốt cho lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Tập thể Chi ủy luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của Chi ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng đã được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề: tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Công tác kiểm tra, giám sát đã thực hiện theo đúng kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và Chi bộ. Công tác đoàn thể, quần chúng, công tác dân vận được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó mà sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ ngày càng được nâng cao.

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, Chi bộ Vụ tập trung nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nỗ lực phấn đấu để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020.

Phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch, vững mạnh", 100% đảng viên được xếp loại "Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó có 15 % đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; 100% đảng viên đăng ký và thực hiện nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động lớn của ngành, đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi bộ; 100% đảng viên được kiểm tra, giám sát; 100% đảng viên tham gia sinh hoạt chuyên đề.

Đại hội Chi bộ Vụ Môi trường nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đánh giá trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, tuy số lượng cán bộ, công chức của Vụ Môi trường ít, có sự thay đổi nhân sự lãnh đạo Vụ, nhưng tập thể cán bộ, đảng viên của Vụ đã đoàn kết, tập trung triển khai, thực hiện được nhiều công việc, tham mưu Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ, ngành GTVT trong công tác quản lý bảo vệ môi trường mà ngành GTVT đang triển khai các dự án, công trình để ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm cuộc sống an toàn, xanh sạch đẹp.

Theo đồng chí Phạm Công Bổng, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ Môi trường đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, nòng cốt là đảng viên, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đặc biệt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW4 khóa 12; Chi bộ đã duy trì sinh hoạt; quản lý đảng viên theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Bộ.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng chí Phạm Công Bổng yêu cầu Chi bộ Vụ Môi trường tăng cường tuyên truyền, phổ biến bằng các văn bản QPPL, công việc hàng ngày theo quy định, quyền hạn để bảo vệ môi trường; tiếp tục rà soát các văn bản QPPL của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, Ngành; lãnh đạo rà soát lại các công trình, dự án đang triển khai, thực hiện; lãnh đạo đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thông qua Chi bộ phải thực hiện tốt hơn công việc của mỗi đảng viên để góp phần hoàn thành tốt hiệm vụ của Vụ, Bộ, Ngành.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phạm Công Bổng yêu cầu Chi bộ Vụ Môi trường tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, đoàn kết, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên như: Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QÐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII...

Đồng chí Phạm Công Bổng cũng yêu cầu Chi bộ Vụ Môi trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý đảng viên, tư tưởng, tổ chức, phân công nhiệm vụ, bảo vệ chính trị nội bộ; đổi mới hoạt động của Chi bộ để đạt hiệu qủa cao nhất.

Đại hội Chi bộ Vụ Môi trường nhiệm kỳ 2017 - 2020

Các đồng chí Phạm Công Bổng, Đào Văn Tiến và Lãnh đạo Vụ Mội trường
tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chi ủy Vụ Môi trường nhiệm kỳ 2017 - 2020

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên chính thức trong Chi bộ đã bầu Chi ủy Vụ Môi trường nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí: Đồngchí Trần Ánh Dương - Vụ trưởng Vụ Môi trường giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Trung Thành - Chuyên viên giữ chức Chi ủy viên.

Xuân Nguyên

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img