Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca, nghi lễ thiêng liêng nét đẹp trong văn hóa học đường của Trường CĐ GTVT II

Thứ sáu, 17/06/2016 16:10 GMT+7

Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là nghi lễ thiêng liêng, nghi thức quan trọng, thể hiện tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc và nhân dân.

Sinh hoạt dưới cờ

Giây phút trang nghiêm! Tất cả công chức, viên chức, người lao động
và HS-SV trường CĐGTVT II hướng về lá cờ Tổ quốc cất cao lời hát Quốc ca 

Thông qua Lễ chào cờ, nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, thể hiện tình cảm, lòng kính yêu đối với lãnh tụ; nhắc nhở đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và HSSV của trường Cao đẳng Giao thông vận tải II  thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác,  học tập, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường nói riêng và ngành Giao thông vận tải nói chung.

Quán triệt sâu sắc mục đích,  ý nghĩa của việc thực hiện nghi lễ thiêng liêng đó, trong phiên họp ngày 23/02/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường  đã quyết nghị: Từ tháng 4 năm 2016, trường Cao đẳng Giao thông vận tải II sẽ tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca vào sáng thứ hai của tuần đầu tiên trong tháng tại sân trường; Đối tượng tham gia là tất cả công chức, viên chức, người lao động và HS-SV trong toàn trường.

Sinh hoạt dưới cờ

Sinh hoạt dưới cờ

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, sáng ngày 04/4/2016, trong không khí trang nghiêm và tự hào, Lễ chào cờ đã được tổ chức nghiêm túc tại sân Trường. Tham dự buổi Lễ chào cờ, có lãnh đạo Nhà trường, các đồng chí trong BCH Đảng bộ,  BCH Công đoàn, Đoàn TN, cùng toàn thể viên chức, người lao động và đông đảo học sinh, sinh viên của Trường.

Hình ảnh toàn thể công chức, viên chức, người lao động và HS-SV nghiêm trang, hướng về lá cờ Tổ quốc cùng cất cao lời hát Quốc ca thật thiêng liêng, dần trở thành một nét đẹp trong văn hóa học đường của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II.

Sau Lễ chào cờ, lãnh đạo Nhà trường báo cáo tổng kết công tác tháng trước và triển khai nhiệm vụ của tháng tới, cập nhật các thông tin mới của ngành, của doanh nghiệp đến toàn Trường. Bầu không khí sinh hoạt dưới cờ dân chủ như động lực chào đón tháng làm việc mới hiệu quả, tích cực và văn minh.

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img