Đảng bộ VATM hoàn thành xong Đại hội cấp chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020

Thứ năm, 07/09/2017 08:45 GMT+7

Tính đến hết ngày 31/8/2017, toàn Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã có 137/138 chi bộ tổ chức thành công Đại hội cấp chi bộ và bầu cấp ủy khóa mới, nhiệm kỳ (2017-2020) đạt 99,28% so với kế hoạch.

Đại hội cấp chi bộ lần này được diễn ra trong thời điểm hết sức có ý nghĩa, thiêng liêng cùng toàn đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh mùng 2/9. Do vậy Đại hội cấp chi bộ được diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi so với nhiều kỳ Đại hội trước tạo được nhiều ấn tượng, dư âm, tình cảm tốt đẹp, thắm đượm tình đồng chí, đồng nghiệp.

Cùng với đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ GTVT, đặc biệt là của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, Đảng ủy Tổng công ty xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt trong năm nhằm đánh dấu giai đoạn nửa nhiệm kỳ thực hiện mục tiêu tổng quát 5 năm (2015-2020) mà Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VII đã đề ra. Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch cụ thể trình Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, phê duyệt, trong đó đặc biệt chú trọng cần thực hiện tốt đề án nhân sự cấp ủy khóa mới vừa đảm bảo tính kế thừa, phát triển, vừa đảm bảo kinh nghiệm, độ tuổi.

Như vậy, Đại hội chi bộ không chỉ là thành công ở khâu chuẩn bị văn kiện, tổ chức mà còn lựa chọn ra được những đồng chí vừa hồng, vừa chuyên xứng đáng được bầu vào cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ 2017-2020, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên củng cố xây dựng từng hạt nhân, từng đảng viên, từng chi bộ và các tổ chức đoàn thể ổn định, vững mạnh toàn diện, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong từng cấp ủy đảng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đại hội chi bộ Cơ quan công tác Đảng

Đại hội chi bộ Cơ quan công tác Đảng

So với các kỳ Đại hội cấp chi bộ trước, Đại hội lần này được tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, toàn diện, đúng quy định của đảng trong toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ (2017-2020) đồng thời thành lập các Tổ công tác xuống từng chi bộ trực thuộc, Đảng bộ cơ sở để hướng dẫn, thu thập nắm tình hình, chọn một chi bộ trong Đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội điểm nhằm tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung cho phù hợp để các chi bộ kế tiếp tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra đảm bảo đúng nội dung, quy định.

Do vậy, sau gần 2 tháng triển khai đồng bộ, rộng khắp, Đại hội cấp chi bộ trong toàn Đảng bộ Tổng công ty đã được tổ chức trang nghiêm, long trọng đúng quy định của đảng; các đại biểu tham gia Đại hội phấn chấn, hăng hái tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, ý thức trách nhiệm; công tác bầu cử của Đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng; các đồng chí trúng cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ (2017-2020) đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, phẩm chất.

Đại hội cấp chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trong toàn Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã được diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt đẹp. Thành công đó là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ của các cấp ủy đảng; sự tham gia nhiệt tình, ý thức xây dựng, trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên từng chi bộ.

Đây sẽ là tiền đề quan trọng để cấp ủy khóa mới tiếp tục thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh quyết tâm phấn đấu đạt danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới lần 2.

Nguồn: VATM

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img