Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thứ tư, 13/09/2017 14:16 GMT+7

Sáng 13/9, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ trực thuộc Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT (hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Vụ); Đoàn Huy Khương, Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ; Ngô Văn Hiến, Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ; cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ.

Báo cáo tại Đại hội về kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, đồng chí Hoàng Hà, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ đã lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong Vụ hoàn thành chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác khoa học và công nghệ trong ngành GTVT. Cơ bản cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để có tham mưu tốt cho lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung.

Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Hoàng Hà (giữa) và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCH, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong các cuộc sinh hoạt Chi bộ định kỳ. 100% đảng viên trong Chi bộ đều tham gia đầy đủ, tích cực các buối học tập nghị quyết do Đảng bộ tố chức. Trong nhiệm kỳ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đã triển khai nghiêm túc công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ, trọng tâm là “Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở”; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII).

Chi bộ đã xây dựng và thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2017 và Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy. Trong nhiệm kỳ, không có đồng chí nào có khuyết điểm, vi phạm; không có đảng viên nào bị thi hành kỷ luật đã kiểm tra; không có vi phạm về việc thu Đảng phí; Chi bộ không nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại. Chi bộ đã cùng Ban chấp hành Công đoàn Vụ tích cực hoạt động, động viên cán bộ, công chức hưởng ứng các phong trào thi đua của Công đoàn cơ quan Bộ và Công đoàn cấp trên; hàng năm phối hợp với Công đoàn, Lãnh đạo Vụ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên đi thăm quan, nghỉ mát.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng chí Hoàng Hà cho biết, Chi bộ tập trung nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Chi bộ tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020. Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Vụ phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch, vững mạnh", 100% đảng viên được xếp loại "Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; 100% đảng viên đăng ký và thực hiện nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động lớn của ngành; đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Hàng năm, kiểm tra giám sát từ 6 - 8 đảng viên, đảm bảo trong nhiệm kỳ kiểm tra giám sát 100% đảng viên trong Chi bộ. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát để xử lý và kịp thời đề xuất xử lý theo thẩm quyền quy định những đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng nhằm đảm bảo uy tín và nâng cao sức chiến đấu của Chi bộ. Đề nghị Đảng ủy Bộ xem xét kết nạp Đảng ít nhất 01 quần chúng ưu tú.

Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá cao vai trò của Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ trong lãnh đạo toàn thể đảng viên, công chức của Vụ để hoàn thành chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác khoa học và công nghệ trong ngành GTVT.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ đã triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, toàn thể đảng viên luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng cấp trên; cấp ủy tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan và các tổ chức đoàn thể; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, trong cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ duy trì sinh hoạt Chi bộ đều đặn hàng tháng, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hàng năm và thực hiện tốt việc thường xuyên tự kiểm tra, giám sát đảng viên trong Chi bộ theo quy định; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể...

Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng
tặng hoa chúc mừng 3 đồng chí Chi ủy Vụ Khoa học - Công nghệ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên chính thức của Chi bộ đã bầu Chi ủy Vụ Khoa học - Công nghệ nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Hoàng Hà - Vụ trưởng giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Quang Hà - Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Hồ Ánh Sáng - Chuyên viên giữ chức Chi ủy viên.

Sau một buổi làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, xây dựng, Đại hội Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã tập trung trí tuệ, hoàn thành chương trình Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, Hướng dẫn của cấp trên; Đại hội đã thảo luận và quyết nghị tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trong báo cáo trình Đại hội. Đặc biệt, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ba đồng chí vào BCH Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ tiếp tục phát huy truyền thống của Chi bộ đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đấy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội của Chi bộ đã đề ra.

Xuân Nguyên

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img