Tuyên truyền, phổ biến về chuyến thăm Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ tư, 06/09/2017 15:15 GMT+7
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT vừa đề nghị các đảng ủy trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (từ ngày 20 - 22/7/2017)

Theo đó, thực hiện Công văn số 3094-CV/BTGTW ngày 15/8/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sao gửi tài liệu thông tin nội bộ về chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải “Tài liệu thông tin nội bộ về chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Đề nghị các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Tài liệu về chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem tại đây.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img