Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Thứ năm, 05/04/2018 17:07 GMT+7
Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Tải file đính kèm

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img