Thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ sáu, 08/11/2019 09:50 GMT+7
Ngày 6/11, thay mặt BCH Đảng bộ Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT đã ký ban hành Quyết định số 446-QĐ/ĐU thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (Tiểu ban Nhân sự).

Nhân sự Tiểu ban Nhân sự

Theo Quyết định, Tiểu ban Nhân sự gồm 05 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT làm Trưởng Tiểu ban; đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT và đồng chí Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ TCCB làm Phó Trưởng Tiểu ban; đồng chí Đào Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT làm Ủy viên Thường trực; Lê Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ GTVT làm Ủy viên.

Nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự

Xây dựng đề án công tác nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra của Đảng ủy Bộ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 xem xét, thông qua trước khi trình Đại hội XIX của Đảng bộ Bộ GTVT.

Xây dựng kế hoạch và tiến độ triển khai công tác giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phân công nhiệm vụ của các thành viên; thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban; làm việc với các đảng ủy trực thuộc về những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ chuẩn bị công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, nhiệm kỳ 2020-2025.

P.V

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img