Thứ sáu, ngày 19/9/2014 Giới thiệu  >  Các đơn vị trực thuộc  >  Khối báo chí - Xuất bản  > Nhà xuất bản Giao thông vận tải
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Chức năng nhiệm vụ của Nhà xuất bản GTVT

17/08/2009 15:33 GMT+7

Ngày 19/6/2008, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng đã ký quyết định số 1785/QĐ-BGTVT phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

Tên gọi và trụ sở
:
Tên tiếng Việt: Nhà xuất bản Giao thông vận tải.
1 Tên giao dịch quốc tế: Transport Publishing House (Viết tắt: TPH)
2. Trụ sở chính: 80B phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 04.9423346; 8221627; 9424620.
- Fax: 04.8224784.
- Email: nxbgtvt@fpt.vn
3. Chi nhánh Nhà xuất bản Giao thông vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh: số 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: 08.8241519 ; Fax: 08.8212877.

Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân
:
Nhà xuất bản Giao thông vận tải (sau đây gọi là Nhà xuất bản) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải được thành lập theo Quyết định số: 1031/QĐ/TCCB - LĐ ngày 27/5/1993 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
1 Nhà xuất bản có:
a) Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.
b) Vốn nhà nước tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2006 là: 2.445.000.000 VNĐ (Hai tỷ bốn trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn).
- Con dấu riêng, được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật
- Quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi, biểu tượng, thương hiệu của Nhà xuất bản Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.
- Quyền đặt các chi nhánh, đại diện, trung tâm có trụ sở tại các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật để phục vụ cho công việc sản xuất kinh doanh của Nhà xuất bản.

Mục tiêu hoạt động
:
Nhà xuất bản có nhiệm vụ xuất bản, in và phát hành các xuất bản phẩm chuyên ngành giao thông vận tải và các xuất bản phẩm khác phục vụ công tác chính trị, tư tưởng, quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ, giáo dục và tôn vinh tập thể, cá nhân trong ngành Giao thông vận tải và xã hội trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Quan hệ của Nhà xuất bản với các cơ quan nhà nước
:
1 Nhà xuất bản chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Giao thông vận tải, chịu sự quản lý chuyên ngành xuất bản của Bộ Thông tin - Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương.
2. Nhà xuất bản chịu sự quản lý và thực hiện các nghĩa vụ đối với địa phương nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Tổ chức Đảng và tổ chức chính trị - xã hội trong Nhà xuất bản
:
1 . Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Nhà xuất bản hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Các tổ chức chính trị xã hội trong Nhà xuất bản hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với quy định của pháp luật.