Thứ năm, ngày 23/10/2014 Giới thiệu  > Lãnh đạo Bộ
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Lãnh đạo Bộ

02/12/2013 17:10 GMT+7

Bộ trưởng  Đinh La Thăng

Bộ trưởng
  Đinh La Thăng


Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu Thứ trưởng Trương Tấn Viên
Thứ trưởng
Nguyễn Hồng Trường
Thứ trưởng
Phạm Quý Tiêu
Thứ trưởng
Trương Tấn Viên

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông Thứ trưởng Nguyễn Văn Công Thứ trưởng Lê Đình Thọ  Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể
Thứ trưởng
Nguyễn Ngọc Đông
Thứ trưởng
Nguyễn Văn Công
Thứ trưởng
Lê Đình Thọ
Thứ trưởng
Nguyễn Văn Thể