Thứ tư, ngày 3/9/2014 Thông tin báo chí  > Thông cáo báo chí
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Thông cáo báo chí về việc Rơi bốn phiến dầm I tại Gói thầu 3A (cầu cạn Pháp Vân kéo dài) – Dự án cầu Thanh Trì.

19/04/2010 8:35 GMT+7

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: /BGTVT-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2010

THÔNG TIN BÁO CHÍ
V/v: Rơi bốn phiến dầm I tại Gói thầu 3A (cầu cạn Pháp Vân kéo dài) –
Dự án cầu Thanh Trì

Vào khoảng hơn 11 giờ trưa ngày 18/4/2010, tại vị trí nhịp P73L-P74L - 04 phiến dầm I BTCTDƯL (Gói thầu 3A) dài 33m thuộc công trình cầu cạn nối dài (dự án cầu cạn Pháp Vân - Linh Đàm) - Dự án cầu Thanh Trì do công ty cầu 7 Thăng Long - Tổng công ty xây dựng cầu Thăng Long thi công đã bị rơi xuống đất và hỏng hoàn toàn.

Theo báo cáo sơ bộ của Nhà thầu, lúc xảy ra việc rơi dầm không có công nhân nào đang thi công tại vị trí này.

Ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc xảy ra, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Ban QLDA Thăng Long, Nhà thầu, Tư vấn giám sát khẩn trương tập trung khắc phục sự cố, xác định nguyên nhân và nhanh chóng báo cáo Bộ về tình trạng trên.

Bộ GTVT cũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo chất lượng thi công, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng.

Bộ GTVT xin thông báo để các quí cơ quan biết và mong có sự hợp tác chặt chẽ giúp thông tin tới công luận được chính xác./.

Nơi nhận:
- Các cơ quan thông tin báo chí;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ KCHT;
- Cục QLXD & CLCTGT;
- Ban QLDA Thăng Long;
- Lưu VT - TTTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Công

 

Các tin khác