Thứ tư, ngày 3/9/2014 Thông tin báo chí  > Thông cáo báo chí
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Thông cáo báo chí về việc rơi 04 phiến dầm tại Gói thầu 3A xây dựng cầu cạn Pháp Vân kéo dài thuộc dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 TP. Hà Nội

20/04/2010 11:25 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: /BGTVT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010

 THÔNG TIN BÁO CHÍ
V/v: rơi 04 phiến dầm tại Gói thầu 3A xây dựng cầu cạn Pháp Vân kéo dài thuộc dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 TP. Hà Nội
----------------------------

Tiếp theo Thông tin báo chí ngày 18/4/2010, Bộ GTVT thông tin đến các cơ quan thông tin báo chí về sự cố rơi 04 phiến dầm tại Gói thầu 3A xây dựng cầu cạn Pháp Vân kéo dài thuộc dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 TP. Hà Nội như sau:

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc rơi dầm, Lãnh đạo Bộ GTVT đã cử ông Lê Thanh Hà, Phó cục trưởng Cục QLXD và CLCTGT có mặt tại hiện trường để kiểm tra cụ thể tình hình, làm việc với Ban QLDA Thăng Long, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu, chỉ đạo Tổng Công ty XD Thăng Long tăng cường bảo vệ hiện trường để ngăn ngừa các rủi ro có thể xảy ra sau sự việc rơi dầm.

Đánh giá sơ bộ nguyên nhân ban đầu của việc rơi 04 phiến dầm là do sơ xuất của nhà thầu trong quá trình thi công: hệ mặt cầu gồm các dầm dọc bê tông cốt thép được đúc sẵn, lao lắp đặt lên trụ và được liên kết bằng các dầm ngang bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Theo báo cáo của Ban QLDA Thăng Long và đơn vị thi công, các dầm dọc đã được thi công lao lắp xong từ ngày 04/12/2009. Trong khi chuẩn bị để tiến hành thi công các dầm ngang nhà thầu đã kê kích tạm thời nhằm ổn định các dầm dọc bằng các thanh chống bằng gỗ, tuy nhiên nhà thầu đã không thi công ngay dầm ngang và thời gian kê kích tạm thời dài dẫn đến 01 phiến dầm bị mất ổn định, đổ nghiêng kéo theo các dầm khác đổ và rơi xuống.

Bộ trưởng Bộ GTVT đã có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan: Ban QLDA Thăng Long; Liên danh nhà thầu Sumitomo Mitsui - Tổng Công ty XD Thăng Long; Tư vấn giám sát là Công ty Tư vấn Phương Đông (OC) liên kết với Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI), Công ty Tư vấn Châu Á – Thái Bình Dương (APECO) và Viện Khoa học công nghệ GTVT (ITST) kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sự việc gây đổ và làm gãy 04 phiến dầm nêu trên, có văn bản báo cáo Bộ trước ngày 24/4/2010; đồng thời khẩn trương rà soát lại hồ sơ thiết kế các hạng mục công trình, thiết kế biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông và thực tế thi công tại hiện trường; có giải pháp khắc phục ngay các tồn tại liên quan đến quá trình thi công các hạng mục công trình của Gói thầu 3A nói riêng và toàn bộ dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3 Hà Nội, không để xảy ra tình trạng tương tự trong thời gian thi công còn lại của gói thầu và dự án.

Đây cũng là nội dung chủ yếu mà Bộ GTVT đã báo Thủ tướng Chính phủ ngày hôm nay về việc rơi 04 phiến dầm tại Gói thầu 3A xây dựng cầu cạn Pháp Vân kéo dài thuộc dự án xây dựng cầu Thanh Trì.

Bộ GTVT xin thông báo để các quí cơ quan biết và mong có sự hợp tác chặt chẽ giúp thông tin tới công luận được chính xác./.

Nơi nhận:
- Các cơ quan thông tin báo chí;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ KCHT;
- Cục QLXD & CLCTGT;
-TCT XD Thăng Long;
- Ban QLDA Thăng Long;
- Lưu VT - TTTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA BỘ TRƯỞNG(đã ký)Nguyễn Văn Công

 

 

 

Các tin khác