Chủ nhật, ngày 21/9/2014 Thông tin báo chí  > Thông cáo báo chí
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Thông cáo báo chí về việc kiểm tra kết quả lắp đặt thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô

16/07/2010 19:0 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số:        /BGTVT-VP

V/v: Thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội,  ngày        tháng 7 năm 2010

THÔNG TIN BÁO CHÍ
Về việc kiểm tra kết quả lắp đặt thử nghiệm thiết bị
giám sát hành trình trên xe ô tô
  

Thực hiện và triển khai Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Điều 67 “Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”; Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 và Thông tư “Quy định về việc kiểm tra chất lượng thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô” thực hiện Nghị định 91/2009/NĐ-CP, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát, lắp đặt và chạy thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô.

Ngày 16/7/2010, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng đã dẫn đầu đoàn kiểm tra cùng với Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan tham mưu của bộ đi kiểm tra kết quả lắp đặt thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô. Việc kiểm tra thử nghiệm lần này nhằm giúp cho việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được thực hiện theo đúng lộ trình đó là: Đến ngày 01/7/2011: xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có cự ly từ 500 km trở lên, xe kinh doanh vận chuyển khách du lịch, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng container phải gắn thiết bị giám sát hành trình; Đến ngày 01/01/2012: xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến cố định có cự ly từ 300 km trở lên, xe buýt, xe kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng phải gắn thiết bị giám sát hành trình; Đến ngày 01/07/2012: xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh vận tải hàng hoá bằng container phải lắp đặt và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của thiết bị giám sát hành trình.

Qua thực tế của chuyến thử nghiệm kiểm tra, thiết bị giám hành trình trên xe ô tô đã thể hiện được những tính năng đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Nghị định 91/2009/NĐ-CP như:

1. Thiết bị đã ghi và lưu trữ được những thông tin quan trọng như: Tốc độ chạy xe, hành trình chạy xe, thời gian lái xe theo quy định, số lần và thời điểm đóng hoặc mở cửa xe, số lần và thời gian dừng đỗ xe.

2. Thiết bị đã kiểm soát được an toàn chạy xe như: Cảnh báo xe chạy quá tốc độ, quá thời gian lái xe quy định.

3. Thiết bị có thể quản lý được hành trình như: Quản lý được quãng đường đi, toạ độ của xe theo thời gian và có thể vẽ hành trình xe chạy nếu dữ liệu được truyền về máy tính (thông qua hệ thống viễn thông hoặc cổng kết nối) và gắn lên bản đồ số.

4. Thiết bị cũng giúp cho các lực lượng chức năng trên đường kiểm tra và xử phạt các hành vi vi phạm về tốc độ hay thời gian lái xe quy định... Việc kiểm tra các hành vi vi phạm cũng rất đơn giản, thuận tiện và không phải qua lớp đào tạo. Thiết bị có gắn kèm theo máy in, chúng ta chỉ cần nhấn nút in là những thông tin quan trọng về hành vi vi phạm như: Thời điểm xe chạy quá tốc độ, thời gian lái xe quá quy định của từng người lái... sẽ được hiển thị ngay.

Nơi nhận:
- Các cơ quan thông tin báo chí;
- Bộ trưởng  (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Tổng cục ĐBVN;
- Cục ĐKVN;
- Lưu VT - TTTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA BỘ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Công

Các tin khác