Chủ nhật, ngày 21/9/2014 Thông tin báo chí  > Thông cáo báo chí
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Thông tin báo chí về hiện tượng sụt lún mặt đường trên đường dẫn vào cầu Hàm Luông

05/10/2010 16:0 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 113 /BGTVT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2010

THÔNG TIN BÁO CHÍ
Về hiện tượng sụt lún mặt đường trên đường dẫn vào cầu Hàm Luông

Ngày 4 tháng 10 năm 2010 Bộ GTVT đã cử Đoàn công tác gồm đại diện các cơ quan, đơn vị: Cục QLXD&CLCTGT (Bộ GTVT), Ban Quản lý dự án 7, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công đi kiểm tra thực tế hiện trường về hiện tượng sụt lún mặt đường trên đường dẫn vào cầu Hàm Luông – phía Mỏ Cày. Sau khi kiểm tra, Đoàn công tác đã có những đánh giá nhận định và chỉ đạo trực tiếp.
Tóm tắt như sau:
Vào lúc 14g 30 ngày 02/10/2010, tại vị trí cống hộp trên đường dẫn vào cầu Hàm Luông – phía Mỏ Cày đã có hiện tượng sụt mặt đường tạo thành lỗ với kích thước khoảng 1,5x1,5m sâu 4m. Ngay sau khi phát hiện, Ban QLDA7 đã phối hợp với Sở GTVT Bến Tre chỉ đạo Đơn vị quản lý, Nhà thầu thi công triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khẩn cấp và dùng cấp phối đá dăm lấp đầy lỗ sụt trên. Đến nay không thấy xuất hiện hiện tượng lún sụt thêm nữa.
Ban QLDA7 đã chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu thi công tiến hành kiểm tra bên trong cống và phát hiện tại mối nối đốt cống thứ 4 có một khe hở tiết diện dài 25cm, rộng 2,5cm.
Nguyên nhân bước đầu nhận định: Quá trình thi công cống tại khe mối nối giữa hai đốt cống thứ 4 nêu trên đã xử lý không tốt dẫn đến có khe hở. Do cống là loại cống thoát nước có áp nên khi thủy triều lên xuống đã kéo theo cát đắp trong nền đường chảy qua khe hở tạo ra lỗ rỗng trong nền đường gây lún, sụt cục bộ.
Về trình tự thủ tục và biện pháp xử lý: Đoàn chỉ đạo
1- Thực hiện ngay biện pháp cảnh báo, báo hiệu đường bộ đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực vị trí xảy ra hư hỏng mặt đường.
2- Nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa khắc phục hiện tượng hư hòng này theo trách nhiệm bảo hành công trình, trên nguyên tắc sau: Nhà thầu khảo sát kỹ, đề xuất biện pháp sửa chữa, thông qua tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế xem xét trình Ban QLDA7 chấp thuận theo hướng sửa chữa triệt để, thi công trong thời gian ngắn nhất. Các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai và tiến hành thi công sửa chữa ngay đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông và an toàn lao động.
3- Ban QLDA7 chỉ đạo Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát, và các bên liên quan thực hiện ngay các nội dung nêu trên và báo cáo Bộ GTVT tình hình triển khai thực hiện theo quy định.
Bộ GTVT xin thông báo để các quí cơ quan biết và mong có sự hợp tác chặt chẽ giúp thông tin tới công luận được chính xác./.

Nơi nhận:
- Các cơ quan thông tin báo chí;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục ĐBVN;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Các Vụ: KCHT, ATGT, KHCN;
- Ban QLDA 7;
- Lưu VT, TTTT.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA BỘ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Văn Công

Các tin khác