Thứ bảy, ngày 20/9/2014 Thông tin báo chí  > Thông cáo báo chí
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Thông tin báo chí về thiệt hại ban đầu do mưa, lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung

20/10/2010 17:0 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: /BGTVT - VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

THÔNG TIN BÁO CHÍ
Về thiệt hại ban đầu do mưa, lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung


Tiếp theo Thông tin báo chí ngày 19/10/2010, Bộ GTVT xin báo cáo nhanh tình trạng thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với các công trình giao thông và công tác khắc phục đảm bảo giao thông của các đơn vị trong ngành tại các tỉnh miền Trung tính đến 10h30 phút ngày 20/10 như sau:
I. Tình hình các tuyến giao thông
VỀ ĐƯỜNG BỘ
1. Quốc lộ 1
- Đoạn km472 - km473, km474 - km475: tính đến thời điểm 12h ngày 18/10 ngập sâu từ 0,2 - 0,3m không bị tắc giao thông.
- Đoạn km475 - km477: ngập và tắc giao thông từ 15h ngày 17/10, đến thời điểm 17h ngày 19/10 nước vẫn ngập sâu từ 1,2 - 1,3m, bị tắc giao thông.
- Đoạn km 487 - km489: nước bắt đầu lên từ đêm 18/10, đến 1h30’ ngày 19/10 nước ngập sâu từ 0,35 - 0,4m, bị tắc giao thông.
- Đoạn km 490 - km491 nước ngập sâu 0,3m lúc 15h30 ngày 19/10, bị tắc giao thông.
- Đoạn km 495 - km496 nước ngập sâu 0,3m lúc 15h30 ngày 19/10, bị tắc giao thông.
- Đoạn km497 - km498: nước bắt đầu lên từ đêm 18/10, đến 02h00 ngày 19/10 nước ngập sâu từ 0,3 - 0,5m, bị tắc giao thông.
- Đoạn Km513 - km513+600 từ lúc 6h ngày 18/10: ngập sâu 0,2 - 0,45m, bị tắc giao thông.
2. Quốc lộ 7
- Đã cho thông xe vào lúc 06h00 ngày 19/10 trên toàn tuyến.
3. Quốc lộ 8
- Đoạn km2+00 - km4+00; km6+00 - km9+00; km13+00 - km13+600 nước tiếp tục lên ngập sâu từ 0,4 - 0,6m, bị tắc giao thông từ 2h ngày 19/10,
4. Quốc lộ 46
- Đoạn từ km20 - Km24 lúc 0h ngày 19/10 nước ngập 0,4 - 0,5m, chỉ lưu thông được xe tải có tải trọng 5 tấn.
5. Đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông)
- Đoạn km909+00 - km 912+00 nước ngập sâu từ 0,50 - 1,2m, ách tắc giao thông từ 17h00’ ngày 16/10, đã thông xe lúc 19h ngày 17/10, đến 15h ngày 19/10 nước ngập trở lại sâu 0,4 - 0,6m bị tắc giao thông.
II. Tổ chức đảm bảo giao thông
- Hướng từ Bắc vào Nam
+ Tại km 377+200 QL1 phân luồng từ xa và hướng dẫn giao thông cho các phương tiện đi theo tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành lên đường HCM nhánh Đông tại Yên Cát để vào Nam.
+ Từ Ngã 3 Yên Lý (km412+500 QL1) theo QL48 lên km650+300 đường HCM (Đông Hiếu - Nghĩa Đàn) vào Nam.
+ Từ km424+950 QL1 (TT Diễn Châu) theo QL7 lên km709+300 đường HCM nhánh Đông (Khai Sơn - Anh Sơn) vào Nam.
- Hướng từ Nam ra Bắc
+ Phân luồng từ xa: từ km621+100 QL1 (TT Ba Đồn) theo QL12 lên đường HCM nhánh Đông ra Bắc.
+ Từ km485+500 QL1(TX Hồng Lĩnh) theo QL8B về Gia Lách qua cầu Bến Thủy đi theo đường tránh TP Vinh để ra Bắc.
Tính đến 17h00’ ngày 19/10 còn lại các vị trí sau đây bị tắc giao thông:
- Quốc lộ 1
+ Đoạn km475 - km477 ngập sâu 0,6m - 1,3m.
+ Đoạn km 487 - km489 ngập sâu 0,35 - 0,4m.
+ Đoạn km 490 - km491 ngập sâu 0,3m.
+ Đoạn km 495 - km496 ngập sâu 0,3m.
+ Đoạn km497 - km498 ngập sâu từ 0,3 - 0,5m.
+ Đoạn km513 - km513+600 ngập sâu 0,2 - 0,45m.
- Quốc lộ 8
+ Đoạn km2+00 - km4+00; km6+00 - km9+00; km13+00 - km13+600 ngập 0,4 - 0,6m.
- Đường HCM nhánh Đông
+ Đoạn km 909+00 - km 912+00 nước ngập sâu từ 0,40 - 0,6m.
VỀ ĐƯỜNG SẮT
1. Khu vực công ty QLĐS Nghệ Tĩnh quản lý (Km257+500-Km405+000)
1.1. Khu gian Yên Xuân -Yên Trung
: km 329+950 - km340+130
- Km 334+300 - km334+400 nước ngập ray.
1.2. Khu gian Đức Lạc -Yên Duệ: Km 344+750 - km351+496 phong tỏa khu gian từ 22h 16 phút ngày 16/10/2010
- Km 345+100 - Km 345+400 nước ngập đỉnh ray;
- Km 350+720 - km350+970: nền đường xói sâu 8m;
- Km 351+173 - km351+280: nền đường xói sâu 7m;
- Chòi gác ghi phía bắc bị trôi mất;
- Ghi N3 chỉ nhìn thấy tâm ghi; Ghi N1 không thấy.
1.3. Khu gian Yên Duệ - Hòa Duyệt: Km 351+496 - km358+000 phong tỏa khu gian từ 22h 16 phút ngày 16/10/2010
- Km 351+000 - Km 352+000 nước ngập trên đỉnh ray 1,0m , phong tỏa chạy tầu từ 22h 10 phút ngày 16/10/2010; hiện nước chảy rất mạnh nên chưa tổ chức khảo sát, điều tra thiệt hại;
- Km 357+000 - Km359+000 nước ngập đỉnh ray 0,4 m trôi nền đá dưới đáy tà vẹt, phong tỏa chạy tầu lúc 22h16 phút ngày 17/10/2010 hiện chưa tổ chức khảo sát, điều tra thiệt hại được;
- Km 358+100 - Km358+250 trôi 1/ 2 nền đá dăm;
- Km 366+880 - Km 366+890 đất sụt lấp lấp lòng đường sắt dài 10m , cao trên mặt ray từ 0,2 đến 0,5m;
- Km 369 - Km 370 hiện nước đang ngập trên đỉnh ray 0,2m.
1.4. Khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện
- Km 363+000 - Km364+000 nước ngập trên đỉnh ray 1,0m , phong tỏa chạy tầu từ 20h 45 phút ngày 16/10/2010; hiện nước chảy mạnh nên chưa tổ chức khảo sát, điều tra thiệt hại được;
- Km 366+900 - Km366+950 đất sụt lấp Đường sắt khoảng 150m3 phong tỏa chạy tầu lúc 9h30 phút ngày 16/10/2010, tổ chức hót dất trả đường V= 5km/h lúc 16h20 phút ngày 16/10/2010; nâng V=10km/h lúc 17h30 phút ngày 16/10/2010;
- Km 369+200 - Km369+300 nước ngập trên đỉnh ray 1,5m, phong tỏa chạy tầu từ 20h45 phút ngày 16/10/2010; hiện nước chảy mạnh chưa tổ chức khảo sát, điều tra thiệt hại được;
- Ga Thanh Luyện ngập sâu 1,2m lúc 8h15 phút ngày 17/10/2010.
1.5. Khu gian Thanh Luyện - Chu Lễ: phong tỏa chạy tầu lúc 15h45 phút ngày16/10/2010
- Km 370+500 - Km 372+000; Km 378+700 - Km 380+300; nước ngập trên đỉnh ray 1,0m
- Cầu Thanh Luyện nước ngập dầm dọc 0,2m; đuôi mố nam lở sâu 0,6m rộng 0,8m;
- Km 371 - Km 372 nước ngập đỉnh ray 0,4m;
- Km 375 - Km 376 nước trôi xói nền đường sắt lở sâu từ 0,2m đến 0,7m;
- Km 375+900 - Km375+970 trôi xói nền đường sâu 1,0m;
- Km 375+975 - Km376+090 nước xói trôi nền đá, dịch chuyển đường về phía phải lý trình 1,2m;
- Km 376+380, xói lở nề đường sâu từ 0,3 đến 0,8m;
- Cầu Tân Hương: tứ nón phía Bắc cầu bị sập, nước vẫn đang ngập chưa xác định được khối lượng;
1.6. Khu gian Chu Lễ - Hương Phố: phong tỏa chạy tầu lúc 16h30 phút ngày16/10/2010
- Km 381+000 - Km383+000 nước ngập đỉnh ray 1,0m
- Km 382+400 phía trái lý trình nền đá bị xói sâu 1,0m dài 50m;
- Km387+000; Km391+100 nước ngập, chảy xiết từ 16/10/2010 đến 0h55 phút ngày 17/10/2010 nước rút, xói trôi nền đá dưới đáy tà vẹt sâu từ 0,8m đến 1,2m; ray treo võng;
- Cầu Lộc Yên Km 388+086 nước chảy sạt lở tứ nón cầu.
1.7. Khu gian Hương Phố - Phúc Trạch
- Km391+200 - km392+500 nước ngập trên đỉnh ray 0,5m, phong tỏa chạy tầu 11h08 phút ngày 16/10/2010; tổ chức thi công cứu chữa và trả đường V= 5km/h lúc 7h34 phút ngày 17/10/2010;
- Km394+550 - Km 394+600 nước ngập trên đỉnh ray 0,5m - 1,0m, phong tỏa chạy tầu lúc 11h08 phút ngày 16/10/2010; tổ chức thi công và trả đường V= 5km/h lúc 0h10 phút ngày 17/10/2010;
1.8. Khu gian Phú Trạch - La Khê
- Km396+500 - Km397+650 nước ngập trên đỉnh ray, cống Km 397+630 bị sập lúc 14h ngày 16/10/2010, phong tỏa chạy tầu lúc 7h20 phút ngày 16/10/2010; tổ chức thi công và trả đường V= 5km/h lúc 20h00 ngày 16/10/2010;
Đến thời điểm 12 giờ ngày 19/10/2010:
* Từ km 390+00 trở vào Quảng Bình đã khôi phục và đã thông tàu bước 1 với V = 5km/h;
* Các khu gian từ Đức lạc - Yên Duệ - Hòa Duyệt - Thanh Luyện - Chu Lễ - Hương Phố đã điều tra, khảo sát và lập phương án tổ chức cứu chữa;
2. Khu vực công ty QLĐS Quảng Bình quản lý (Km405+000-Km579+500)
- Khu gian Lệ Sơn - Minh Lệ (Km476+300 - Km476+800) nước ngập tràn đỉnh ray làm trôi hết nền đá, phong tỏa chạy tầu lúc 21h50 phút ngày 16/10/2010; tổ chức cứu chữa và trả V = 5 km/h lúc 7h30 phút ngày 17/10/2010;
- Khu gian Long Đại - Mỹ Đức (Km548+400 - Km548+460) nước ngập tràn đỉnh ray làm trôi đá đầu tà vẹt, phong tỏa chạy tầu lúc 0h27 phút ngày 17/10/2010 tổ chức cứu chữa và trả V = 5 km/h lúc 2h45 phút ngày 17/10/2010;
- Khu gian Lệ Sơn - Minh Lệ mưa lại nên nước chảy xói trôi nền đường từ Km476+500 - km 476+600 sâu 0,3m; phong tỏa chạy tầu lúc 22h15 phút ngày 18/10/2010 và tổ chức cứu chữa trả đường lúc 7h 30 phút ngày 19/10/2010.
3. Công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh
- Hệ thống thông tin, tín hiệu gián đoạn từ Vinh - Hương Phố đã điều tra, khảo sát thiệt hại hiện đang tổ chức sửa chữa.
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo:
1. Tổng cục Đường bộ VN, Khu QLĐB IV và các Sở GTVT Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình sau khi nước rút chỉ đạo, tập trung lực lượng khẩn trương hót sụt taluy dương, gia cố taluy âm; tổ chức trực gác 24/24h tại những vị trí nguy hiểm, phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương để tổ chức điều hành giao thông đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, đồng thời thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng những vị trí sụt trượt gây tắc đường và phương án phân luồng giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông được biết.
2. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tập trung chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều động nhân lực, tập kết vật tư, vật liệu, thiết bị xe máy tổ chức cứu chữa liên tục 24/24h để thông tàu bước 1 tại các vị trí nước đã rút; sau khi nước rút, nhanh chóng tổ chức cử đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường khảo sát, điều tra thiệt hại và lập phương án cứu chữa, khôi phục, thực hiện chỉ huy cứu chữa các đoạn, tuyến bị sụt, lở đảm bảo an toàn giao thông chạy tàu bước 1 tuyến đường sắt Bắc - Nam trong thời gian sớm nhất.
3. Cục Y tế GTVT và các bệnh viện GTVT khu IV sẵn sàng sử dụng cơ số thuốc, hoá chất, trang thiết bị y tế PCLB hỗ trợ kịp thời, triển khai cấp phát cho các đơn vị ngành GTVT bị ảnh hưởng do mưa lũ khắc phục hậu quả thiệt hại, vệ sinh môi trường, nguồn nước, phòng chống dịch bệnh.
Bộ Giao thông vận tải xin thông báo để các quý cơ quan biết và mong có sự hợp tác chặt chẽ giúp thông tin tới công luận được kịp thời./.

Nơi nhận:
- Các cơ quan thông tin báo chí;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Tổng cục ĐBVN;
- Ban PCLB &TKCN;
- Vụ KHĐT, KCHT; VT; ATGT;
- Lưu VT - TTTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA BỘ TRƯỞNG


(Đã ký)


Nguyễn Văn Công

Các tin khác