Thứ năm, ngày 23/10/2014 Tin tức & Sự kiện  > Hoạt động, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ GTVT
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Ban hành Nghị định Quỹ Bảo trì đường bộ

14/03/2012 14:12 GMT+7

Ngày 13/3/2012, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 18/2012/NĐ-CP về việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ (sau đây gọi tắt là Quỹ).

Nghị định quy định Quỹ Bảo trì đường bộ là Quỹ của Nhà nước, hoạt động không vì lợi ích lợi nhuận. Quỹ được thành lập ở Trung ương gọi là Quỹ trung ương và được thành lập ở cấp tỉnh gọi là Quỹ địa phương.

Nguồn hình thành Quỹ là từ phí sử dụng đường bộ thu được hàng năm lấy trên đầu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm: xe ô tô; rơ moóc; sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo (sau đây gọi chung là xe ô tô) và xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh (sau đây gọi chung là mô tô). Quỹ cũng được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước cấp bổ sung hàng năm cho Quỹ, từ các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ là phí sử dụng đường bộ thu được đối với mô tô tại địa phương nào thì bổ sung vào Quỹ của địa phương đó. Phí sử dụng đường bộ thu được đối với ô tô được phân chia cho Quỹ trung ương 65%, cho các Quỹ địa phương 35%.

Nội dung chi của Quỹ bao gồm: Chi bảo trì công trình đường bộ; Chi cho các nhiệm vụ quản lý công trình đường bộ; Chi hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ; và các khoản chi khác có liên quan đến bảo trì và quản lý công trình đường bộ do Hội đồng quản lý quỹ quyết định.

Nghị định quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Giao thông vận tải là: Quản lý nhà nước về đường bộ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; Chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý thu, sử dụng và tổ chức công tác quyết toán Quỹ trung ương theo quy định; Chủ trì xem xét đề xuất của Hội đồng quản lý quỹ về điều chỉnh các quy định liên quan đến nguồn thu của Quỹ và sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ để ban hành hoặc trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành; Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tỷ lệ phần chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ giữa Quỹ trung ương và Quỹ địa phương cho phù hợp với từng thời kỳ.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/6/2012.

Toàn văn Nghị định có thể xem ở đây.

Vũ Đức

Các tin khác