Thứ hai, ngày 24/11/2014 Tin tức & Sự kiện  > Hoạt động, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ GTVT
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải
 • Diễn đàn cạnh tranh quốc gia

Đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2012

15/03/2012 16:30 GMT+7

Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng vừa ký công văn 1693/BGTVT-TCCB xây dựng kế hoạch hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2012. Đây là hoạt động nhằm thực hiện Hướng dẫn số 04/UBQG-VP ngày 23/2/2012 của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và Kế hoạch hành động số 2007 của Bộ GTVT về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành GTVT giai đoạn 2010 - 2020.

Theo đó, kế hoạch năm 2012 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về sự tiến bộ phụ nữ, về bình đẳng giới, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, CNVCLĐ thay đổi hành vi thực hiện vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới từng bước thu hẹp khoảng cách giới, nâng cao vị thế của phụ nữ ngành GTVT trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tập trung vào việc phối hợp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới, như tham mưu thực hiện các chính sách bảo hiểm, khám sức khoẻ, thai sản đối với lao động nữ tại đơn vị, bố trí đủ việc làm, phù hợp với trình độ, năng lực cho các lao động nữ, không bố trí lao động nữ các công việc nặng nhọc, độc hại, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho chị em học tập nâng cao trình độ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ cũng như công tác kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ  từ cấp Bộ đến cấp cơ sở như việc tuyên truyefn và thực hiện nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Bình đảng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình...

DT