Thứ bảy, ngày 25/10/2014 Trang PB & GD pháp luật  >  Phổ biến pháp luật, Quy chế, Kế hoạch  > Giới thiệu văn bản
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Quy định danh mục, biện pháp bảo đảm an toàn đối vói phương tiện động lực chuyên dùng khi khai thác, vận dụng trên đường sắt không bắt buộc phải có thiết bị ghi tốc độ và các thông tín liên quan đến việc điều hành chạy tàu (hộp đen)

29/08/2012 16:38 GMT+7

Ngày 22/8, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký ban hành Thông tư 34/2012/TT-BGTVT Quy định danh mục, biện pháp bảo đảm an toàn đối vói phương tiện động lực chuyên dùng khi khai thác, vận dụng trên đường sắt không bắt buộc phải có thiết bị ghi tốc độ và các thông tín liên quan đến việc điều hành chạy tàu (hộp đen).

Theo đó, Thông tư quy định về danh mục, biện pháp đảm bảo an toàn đối với các loại phương tiện động lực chuyên dùng đường sắt không bắt buộc phải có thiết bị ghi tốc độ và các thông tin liên quan đến việc điều hành chạy tàu (hộp đen) khi khai thác, vận dụng trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có sử dụng các phương tiện động lực chuyên dùng đường sắt khi khai thác, vận dụng trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.

Theo Thông tư danh mục phương tiện động lực chuyên dùng đường sắt gồm các phương tiện động lực chuyên dùng đường sắt để cứu viện, cứu hộ tai nạn giao thông đường sắt như cần cẩu, cần trục khổ đường 1000 mm, khổ đường 1435 mm; Phương tiện động lực chuyên dùng đường sắt để kiểm tra, thi công, bảo trì, sửa chữa công trình đường sắt như máy công trình đa năng khổ đường 1000 mm và 1435 mm, máy chèn đường khổ đường 1000 mm và 1435 mm, máy thay tà vẹt khổ đường 1000 mm và 1435 mm, máy nâng giật, chèn đường khổ đường 1000 mm và 1435 mm, máy sàng đá, phá cốt khổ đường 1000 mm và 1435 mm, thiết bị nâng hạ đa năng khổ đường 1000mm và 1435mm; Phương tiện động lực chuyên dùng đường sắt phục vụ an ninh, quốc phòng.

Thông tư cũng quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn khi khai thác, vận dụng đối với phương tiện động lực chuyên dùng đường sắt để cứu viện, cứu hộ tai nạn giao thông đường sắt; khi khai thác, vận dụng đối với phương tiện động lực chuyên dùng đường sắt để kiểm tra, thi công, bảo trì, sửa chữa công trình đường sắt; khi khai thác, vận dụng đối với phương tiện động lực chuyên dùng đưòng sắt phục vụ an ninh, quốc phòng cũng như trách nhiệm của chủ sử dụng phương tiện động lực chuyên dùng đường sắt
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2012.

DT

Các tin khác