Thứ bảy, ngày 20/9/2014 Trang PB & GD pháp luật  >  Hỏi đáp pháp luật  >  Danh sách câu hỏi và câu trả lời  > Hỏi đáp pháp luật giao thông đường thủy nội địa
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Trước, trong khi vượt, phương tiện vượt phải thực hiện những điều gì?

12/10/2011 10:5 GMT+7

Câu hỏi: Trước, trong khi vượt, phương tiện vượt phải thực hiện những điều gì?

Trả lời:

a. Trước khi vượt, phương tiện vượt phải phát âm hiệu xin vượt: một tiếng dài, lặp lại nhiều lần. Khi nghe thấy âm hiệu điều động của phương tiện bị vượt thì mới được vượt.

b. Trong khi vượt phải phát âm hiệu báo phải vượt của mình và phải giữ khoảng cách ngang an toàn với phương tiện bị vượt. Theo kinh nghiệm, khoảng cách ngang an toàn giữa hai phương tiện: ít nhất bằng chiều dài của phương tiện lớn hơn. Nếu trong luồng hẹp, khoảng cách ngang an toàn ít nhất 5m.

Để xem toàn văn các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, bạn có thể truy cập tại địa chỉ http://vbqppl.mt.gov.vn

- Địa chỉ người/cơ quan trả lời: Vụ Pháp chế - Bộ GTVT
- Địa chỉ email: phapche@mt.gov.vn
- Điện thoại: 0439424896