Thứ bảy, ngày 20/9/2014 Trang PB & GD pháp luật  >  Hỏi đáp pháp luật  >  Danh sách câu hỏi và câu trả lời  > Hỏi đáp pháp luật giao thông đường bộ
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Khoảng cách hành lang an toàn giao thông đường nội thị

07/12/2011 14:20 GMT+7

Hỏi: (Vũ Xuân Tình - tinhhungyen64@yahoo.com.vn)

1. Khoảng cách hành lang an toàn giao thông loại đường nội thị trấn là bao nhiêu?

2. Hiện nay cơ quan địa chính thị trấn nói khoảng cách từ tim đường là 10,25m là hết lộ giới an toàn giao thông đúng hay sai, nếu đúng là bao nhiêu?

Trả lời:

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông - Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Giới hạn hành lang an toàn đường bộ tại Điều 15 của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ qui định: “Đối với đường đô thị, bề rộng hành lang an toàn được tính từ mép đường đến chỉ giới xây dựng của đường theo qui hoạch được cấp có thẩm quyển phê duyệt...”.

Đối với cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Điều 6 của Luật Giao thông đường bộ về qui hoạch giao thông vận tải đường bộ qui định:

“Bộ Giao thông vận tải lập quy hoạch giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước, liên vùng, vùng; quy hoạch quốc lộ, đường cao tốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định quy hoạch giao thông vận tải đường bộ do địa phương quản lý, trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phải có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải.

Đối với quy hoạch giao thông vận tải đường bộ của thành phố trực thuộc trung ương loại đô thị đặc biệt thì Uỷ ban nhân dân thành phố lập, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và phải có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.

Do vậy, khoảng cách hành lang an toàn của mỗi tuyến đường phụ thuộc vào qui hoạch của tuyến đường đó được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Từ qui hoạch được duyệt xác định được chỉ giới xây dựng của tuyến đường. Do câu hỏi không rõ tuyến đường cụ thể và phạm vi quản lý của tuyến đường đó thuộc Bộ GTVT hay UBND cấp tỉnh, nếu tuyến đường do địa phương quản lý thì Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định qui hoạch trong đó có hành lang an toàn đường bộ.

- Người đại diện cho cơ quan trả lời: Mai Văn Hồng

- Đơn vị công tác: Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông – Bộ GTVT

- Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo – Hà Nội

- Điện thoại: 04.39412153; email: ketcauhatang@mt.gov.vn