Thứ hai, ngày 24/11/2014 Trang PB & GD pháp luật  >  Tin hoạt động  > Tin hoạt động Pháp chế ngành
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải
 • Diễn đàn cạnh tranh quốc gia

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông giao thông đường bộ

06/04/2012 10:23 GMT+7

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 715/QĐ-BGTVT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông giao thông đường bộ.

Theo đó, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng được phân công làm Trưởng ban soạn thảo, ông Mai Văn Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ KCHTGT, Bộ Giao thông vận tải làm Phó trưởng ban. Thành viên Ban soạn thảo gồm ông Hồ Hữu Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, bà Phạm Thị Phượng, Phó chánh Văn phòng, ông Lê Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục QLXD và CLCTGT, ông Nguyễn Danh Huy, Phó Vụ trưởng Vụ KHĐT, ông Thạch Như Sỹ; Phó chánh Thanh tra Bộ GTVT, ông Vũ Xuân Cựu; Phó Vụ  trưởng Vụ Tài chính, ông Nông Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ ATGT, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và ông Phạm Minh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ KCHT&ATGT - Tổng cục ĐBVN.

Ban Soạn thảo có nhiệm vụ theo qui định của Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008. Nguyên tắc hoạt động của Ban soạn thảo, nhiệm vụ của Trưởng ban, trách nhiệm của thành viên, cuộc họp của Ban Soạn thảo được quy định tại các Điều 21, 22, 23, 24 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.

Cũng theo Quyết định này, ông Phạm Minh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ KCHT&ATGT - Tổng cục ĐBVN  được cử làm Tổ trưởng Tổ biên tập, bà Nguyễn Thị Nhâm, chuyên viên chính Vụ KCHTGT Bộ GTVT được cử làm Tổ phó.

Tổ biên tập có nhiệm vụ thực hiện các chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban soạn thảo Nghị định và có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu hoàn chỉnh dự thảo Nghi định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập sẽ chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định được ban hành.

DT