Thứ bảy, ngày 20/9/2014 Hệ thống giao thông thông minh - ITS  > Giao thông thông minh
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Chính sách bố trí/vận hành Camera CCTV để thực hiện thông tin sự cố giao thông

10/08/2010 10:32 GMT+7

CCTV camera có vai trò chức năng theo dõi các luồng giao thông và tai nạn giao thông và các sự cố khác trên đường cao tốc. Các dữ liệu và thông tin thu được từ camera CCTV sẽ được sử dụng cho các dự báo sự cố cũng như để có một biện pháp đối phó kịp thời khi sự cố xảy ra, để đảm bảo an toàn và các luồng giao thông thông suốt trên đường cao tốc.

Bài viết dưới đây tác giả tổng hợp các chính sách bố trí/vận hành camera CCTV để thực hiện thông tin sự cố.

Xem bài viết

Lê Thanh Tùng, Trung tâm CNTT