Tuyên Quang: Nhữ Hán làm đường bê tông nông thôn

23/04/2013 6:24 GMT+7

Nhữ Hán là xã điểm của huyện Yên Sơn, Tuyên Quang về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015. Hưởng ứng chương trình này, cùng với việc tranh thủ sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, xã huy động sức dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, từng bước tạo ra những chuyển biến cho bộ mặt nông thôn nơi đây.

Nhữ Hán là xã điểm của huyện Yên Sơn, Tuyên Quang về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015. Hưởng ứng chương trình này, cùng với việc tranh thủ sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, xã huy động sức dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, từng bước tạo ra những chuyển biến cho bộ mặt nông thôn nơi đây.

Trong 2 năm 2011, 2012 và các tháng đầu năm 2013, toàn xã xây dựng được trên 45 km đường giao thông nông thôn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp 40% kinh phí. Tại các thôn Trại Xoan, Gò Củi, Nhữ Hán, mức đóng góp cao nhất tới hơn 1 triệu đồng/nhân khẩu để làm đường bê tông nông thôn. Từ phong trào này, tới nay đường làng, ngõ xóm ở Nhữ Hán đã khang trang sạch sẽ, tạo thuận lợi cho việc đi lại cũng như việc chuyên chở hàng hóa của bà con trong xã. Nhiều thôn đã khép kín đường bê tông vào từng ngõ xóm, đường nội đồng, thuận lợi cho việc đi lại và chuyên chở hàng hóa của bà con, không còn cảnh phải kéo xe bò chở chè búp đi bán, cũng không còn cảnh xắn quần vác xe đạp mỗi khi trời mưa.

Đồng chí Phạm Văn Chúc, Chủ tịch UBND xã Nhữ Hán cho biết: Xuất phát từ lợi ích thiết thực khi thực hiện phong trào bê tông đường giao thông nông thôn, trong 2 năm qua, Ban chỉ đạo XDNTM xã đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay góp sức làm đường bê tông nông thôn. Trong quá trình thực hiện, ngoài việc vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã đóng góp công sức, tiền của, xã có nhiều hộ dân tự nguyện phá bỏ tường rào, hoa màu để làm đường bê tông mà không đòi hỏi đền bù giải phóng mặt bằng. Toàn xã đến nay có 32 hộ dân hiến 2.688 m2 đất làm đường bê tông nông thôn. Trong đó gia đình ông Phan Văn Thuế, thôn Hồ hiến 360 m2; gia đình ông Lê Văn Nghĩa, thôn Gò Củi hiến 100 m2; gia đình ông Nguyễn Ngọc Thi, thôn Hồ hiến 300 m2

Tại thôn Trại Xoan, tuyến đường dài gần 7 km đang được người dân trong thôn đổ những mẻ bê tông cuối để gấp rút hoàn thành trong thời gian ngắn. Anh Vương Văn Đồng, Trưởng thôn Trại Xoan cho biết, thực hiện chương trình XDNTM, nhân dân trong thôn rất phấn khởi, đóng góp tiền của, ngày công lao động. Nhiều hộ sẵn sàng rỡ bỏ tường rào, hiến đất làm đường. Chính vì vậy, khi tuyến đường được hoàn thành đã góp phần làm diện mạo của thôn được chỉnh trang đẹp đẽ hơn. Điều đáng nói là sau khi hoàn thành một tuyến đường giao thông nông thôn, Ban chỉ đạo XDNTM xã đã tuyên truyền, vận động người dân các thôn nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng trong việc tự quản lý các tuyến đường.

Hiện nay xã Nhữ Hán đang tiếp tục tiến hành khảo sát, lấy ý kiến và nguyện vọng, nhu cầu của người dân để đăng ký với huyện hoàn thành kế hoạch xây dựng 15 km đường bê tông liên thôn trên địa bàn xã trong năm 2013.

Nguồn: Báo Tuyên Quang