Thống kê xe tải tự đổ, xe xi téc có kích thước thùng hàng, xi téc không phù hợp Thông tư số 32/2012/TT-BGTVT

27/02/2014 8:10 GMT+7

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thống kê các loại xe ô tô tải tự đổ, xe ô tô xi téc, sơ mi rơ moóc xi téc chở xi măng rời, sơ mi rơ moóc chở nhiên liệu, khí hóa lỏng trọng lượng từ 10 tấn trở lên có kích thước thùng hàng, xi téc không phù hợp với các tiêu chí: Tỉnh, thành phố; Biển số đăng ký; chủ phương tiện; địa chỉ chủ phương tiện; trọng tải; kích thước lòng thùng hàng đối với xe tải tự đổ hoặc kích thước ngoài xi téc đối với xe xi téc, sơ mi rơ moóc xi téc.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thống kê các loại xe ô tô tải tự đổ, xe ô tô xi téc, sơ mi rơ moóc xi téc chở xi măng rời, sơ mi rơ moóc chở nhiên liệu, khí hóa lỏng trọng lượng từ 10 tấn trở lên có kích thước thùng hàng, xi téc không phù hợp với các tiêu chí: Tỉnh, thành phố; Biển số đăng ký; chủ phương tiện; địa chỉ chủ phương tiện; trọng tải; kích thước lòng thùng hàng đối với xe tải tự đổ hoặc kích thước ngoài xi téc đối với xe xi téc, sơ mi rơ moóc xi téc.

Toàn bộ dữ liệu nêu trên được gộp trong 01 file Excel: Xequatai_BC.xls.

Việc thống kê này nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Thông báo số 70/TB-BGTVT ngày 24/01/2014 về việc thống kê xe ô tô tải tự đổ, ô tô xi téc, sơ mi rơ moóc xi téc chở xi măng rời đã nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp và cải tạo có thùng hàng, xi téc không phù hợp quy định trước ngày Thông tư số 32/2012/TT- BGTVT ngày 09/08/2012 của Bộ Giao thông vận tải “quy định về kích thước giới hạn thùng chở hàng ô tô tải tự đổ, rơ moóc và sơ mi rơ moóc tải tự đổ, ô tô xi téc, rơ moóc và sơ mi rơ moóc xi téc tham gia giao thông đường bộ” và Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31/07/2012 “quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” có hiệu lực.

Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục thống kê và cập nhật dữ liệu trong thời gian tới.

DT