Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

28/10/2009 14:45 GMT+7

Sáng 28/10, Đảng cơ quan Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghi sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức, Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động chủ trì Hội nghị.

Sáng 28/10, Đảng cơ quan Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghi sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức, Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động chủ trì Hội nghị.
Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do đồng chí Đỗ Văn Thuật Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động đọc tại Hội nghị cho thấy qua 03 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhìn chung toàn Đảng bộ tiến hành theo đúng Kế hoạch đề ra. Ban chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy cơ quan Bộ, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Cơ quan Bộ tổ chức triển khai kịp thời, nghiêm túc các nội dung Cuộc vận động và bước đầu có kết quả thiết thực. Cuộc vận động cũng đã tạo được những chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ; thông qua Cuộc vận động, ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của hầu hết cán bộ, đảng viên được nâng lên, biểu hiện qua các hành động tự giác hàng ngày trong công việc, mối quan hệ với gia đình, tập thể và đồng nghiệp trong cơ quan, đơn vị, tạo được niềm tin trong quần chúng . Sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động "làm theo" đã góp phần tích cực, tạo nên sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần cùng ngành GTVT hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2007, năm 2008 và 9 tháng đầu năm 2009.
Sau khi nghe ý kiến đánh giá của đồng chí Hoàng Xuân Cừ, UVTW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TW,  Hội nghị, Ban chỉ đạo Cuộc vận động đã trao bằng khen cho một số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.