Nghị định 117/2009/NĐ-CP Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

03/02/2010 12:27 GMT+7

Ngày 31/12/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2009/NĐ-CP Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Vụ Môi trường xin trân trọng thông báo để các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các Doanh nghiệp trong ngành GTVT biết, chủ động thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác vận tải và sản xuất kinh doanh.

Ngày 31/12/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2009/NĐ-CP Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Vụ Môi trường xin trân trọng  thông báo để các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các Doanh nghiệp trong ngành GTVT biết, chủ động thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác vận tải và sản xuất kinh doanh.
Vụ Môi trường