Bài phát biểu của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ GTVT

06/07/2011 16:17 GMT+7

Sáng ngày 6/7/2011, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã tới dự và phát biểu tại Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ GTVT. Sau đây là toàn văn Bài phát biểu của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng.

Sáng ngày 6/7/2011, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã tới dự và phát biểu tại Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ GTVT. Sau đây là toàn văn Bài phát biểu của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng:

Th­ưa các Quý vị đại biểu, các đồng chí cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT!
Nhân dịp Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ GTVT, trên cơ sở nâng cấp từ trường Cao đẳng GTVT, thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ GTVT, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các đồng chí cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh của nhà trường lời chúc mừng nồng nhiệt nhất!
Thưa các quý vị đại biểu!
Đề án nâng cấp Trường Cao đẳng GTVT thành Trường Đại học Công nghệ GTVT đã được khởi động từ năm 2004. Trong suốt 7 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, Trường đã từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng và phát triển trở thành một cơ sở đào tạo trọng điểm, chất lượng cao của Ngành GTVT. Đặc biệt, trong 2 năm trở lại đây, cùng với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường đã có những bước tiến đột phá trong việc đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu của xã hội:
- Về phát triển đội ngũ: Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Trường đã có gần 80% giảng viên đạt trình độ thạc sỹ trở lên, đáp ứng được các tiêu chí của một trường đại học.
- Cơ sở vật chất: Được cải thiện một cách đáng kể, đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, được đoàn kiểm tra liên Bộ đánh giá cao.
- Mục tiêu chương trình đào tạo: Liên tục được đổi mới, cập nhật, bám sát nhu cầu thực tiễn sản xuất.
- Chất lượng đào tạo: Từng bước được cải thiện. Sinh viên, học sinh của Trường sau khi tốt nghiệp đã sớm thích nghi với môi trường công tác, đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn sản xuất. Nhiều em đã trở thành những cán bộ kỹ thuật giỏi, cán bộ khoa học đầu đàn, cán bộ quản lý giỏi của Ngành GTVT.
Với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ thầy và trò của nhà trường, ngày 27/4/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định nâng cấp Trường thành Trường Đại học Công nghệ GTVT. Đây là một sự kiện trọng đại đánh dấu một bước phát triển mới của Nhà trường.
Thay mặt Lãnh đạo Bộ GTVT, tôi xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà thầy và trò của Nhà trường đã đạt được. Cũng nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương nơi Trường đóng, các cơ quan trong và ngoài ngành đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cho Nhà trường đạt được sự thành công ngày hôm nay!
Thưa các đồng chí!
Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trước bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cách mạng khoa học công nghệ và kinh tế tri thức phát triển mạnh, nhân tố con người và tri thức sẽ quyết định sự phát triển của đất nước. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quan trọng đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững đất nước, hội nhập quốc tế và ổn định xã hội.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2020, Ngành GTVT đang từng bước triển khai Chiến lược Phát triển GTVT giai đoạn 2010 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, vận tải và công nghiệp, dịch vụ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đạt trình độ các nước tiên tiến trong khu vực, chủ động hợp tác, hội nhập khu vực và quốc tế.
Để đáp ứng những mục tiêu đó, nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật chất lượng cao cho Ngành ngày càng trở nên cấp thiết. Yêu cầu đội ngũ này phải đạt chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, có đủ trình độ để tiếp thu và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản suất, có đủ năng lực cạnh tranh với nguồn nhân lực của các nước tiên tiến trong khu vực và từng bước tiếp cận với trình độ của các nước phát triển trên thế giới. Để đạt được những yêu cầu đó, trong thời gian tới, Nhà trường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ… của mỗi tổ chức, cá nhân trong môi trường mới – môi trường của một trường đại học. Sớm ổn định cơ cấu tổ chức theo Điều lệ trường đại học. Chú trọng đạt chuẩn về trình độ đối với những vị trí cán bộ chủ chốt và đội ngũ giảng viên, đồng thời phải quan tâm tới năng lực thực tế đối với những chuyên gia đầu ngành. Đảm bảo duy trì sự ổn định về chính trị và đoàn kết nội bộ, tạo nên sức mạnh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
2. Tích cực đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo. Giữ vững quan điểm, lập trường phát triển bền vững, không chạy theo lợi nhuận, không thương mại hóa đào tạo. Phát huy nội lực của mình là chính, đồng thời phải biết tận dụng mọi thời cơ, tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, các ngành, các cơ quan trung ương và địa phương, các tổng công ty, các đơn vị trong và ngoài ngành để nhanh chóng đưa nhà trường phát triển ngang tầm với các trường đại học có uy tín trên cả nước.
3. Tích cực đổi mới mục tiêu chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá để đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng các yêu cầu chuẩn đầu ra, đa dạng hoá các loại hình đào tạo để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội.
4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên, sinh viên, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, đặt ngang tầm với nhiệm vụ giảng dạy; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mở rộng mối quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu với các trường, các cơ quan nghiên cứu khoa học có uy tín và chất lượng cao trong và ngoài nước, phấn đấu xây dựng Trường trở thành một Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ, có khả năng giải quyết các vấn đề chiến lược quốc gia về cơ sở hạ tầng, phương thức và phương tiện vận tải, xếp dỡ, quản lý và khai thác vận tải.
5. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, giáo viên đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu; đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực thực hành, ngoại ngữ, tin học; có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp. Phấn đấu tăng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ để sớm đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng các yêu cầu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, phấn đấu xây dựng cơ sở vật chất của Trường đạt chuẩn quốc gia; tích cực chăm lo đời sống của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên ngày một tốt hơn; quan tâm phát triển toàn diện về trí, đức, thể, mỹ cho học sinh, sinh viên.
7. Phát triển nhanh công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sản xuất và hiện đại hóa công tác quản lý nhà trường đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thưa các quý vị đại biểu!
Trong giai đoạn khởi đầu thực hiện sứ mệnh của một trường đại học, thời cơ có nhiều nhưng khó khăn, thách thức mà nhà trường sẽ phải đối mặt cũng vô cùng phức tạp. Bộ GTVT sẽ giành cho Trường sự quan tâm đặc biệt, đồng thời Bộ cũng đề nghị với các Bộ, ngành hữu quan, các Tổng công ty trong và ngoài ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để nhà trường vượt qua được những khó khăn, thách thức đó. Với truyền thống 66 năm xây dựng và phát triển, tôi tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên cùng toàn thể sinh viên, học sinh của nhà trường sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới của mình, nhanh chóng phát triển ngang tầm với các trường đại học có uy tín trên cả nước.
Thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ GTVT, tôi xin kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu dồi dào sức khoẻ, chúc các đồng chí cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT mạnh khỏe, hạnh phúc và thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Xin trân trọng cám ơn!

------------------------