Thanh Hóa: Phát huy hiệu quả vai trò của đoàn viên, thanh niên tham gia bảo đảm trật tự ATGT

Thứ sáu, 10/05/2019 14:40 GMT+7

Sáng 10/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019-2022.

Toàn cảnh hội nghị

Nhận thức rõ vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019-2022. 

Mục tiêu của đề án nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo sức lan toả về văn hoá giao thông trong lực lượng đoàn viên, thanh niên; xây dựng các mô hình thanh niên xung kích tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông bền vững tại cơ sở, từ đó hình thành những hạt nhân nòng cốt trong tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong cộng đồng; phấn đấu hạn chế và giảm dần tỷ lệ tai nạn giao thông trong độ tuổi thanh thiếu niên. Nội dung đề án tập trung vào các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động thanh niên với văn hoá giao thông; nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc của thanh thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

Tại hội nghị, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp thu, hoàn chỉnh đề án để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Nguồn: Báo Thanh Hóa

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)