5 tháng đầu năm 2022: Toàn quốc xảy ra 4.733 vụ làm chết 2.761 người, bị thương 3.078 người

Thứ tư, 25/05/2022 16:03 GMT+7

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có báo cáo nhanh về tình hình trật tự ATGT tháng 5 (tính từ ngày 15/4 - 14/5/2022) và 5 tháng đầu năm 2022 (Tính từ ngày 15/12/2021 - 14/5/2022).

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tháng 5/2022

Theo đó, tháng 5/2022, toàn quốc xảy ra 925 vụ TNGT, làm chết 485 người và làm bị thương 647 người. So với cùng kỳ năm 2021 giảm 106 vụ (giảm 10,28%), giảm 36 người chết (giảm 6,91%) và giảm 74 người bị thương (giảm 10,26%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 916 vụ, làm chết 477 người, bị thương 645 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 99 vụ (giảm 9,75%), giảm 34 người chết (giảm 6,65%), giảm 74 người bị thương (giảm 10,29%). Đường sắt xảy ra 5 vụ TNGT, làm chết 4 người, bị thương 2 người, giảm 4 vụ (44,44%), giảm 2 người chết (giảm 33,33%) so với cùng kỳ năm ngoái. Đường thuỷ xảy ra 2 vụ, làm chết 3 người, không có người bị thương, so với cùng kỳ năm trước giảm 4 vụ (giảm 66,67%), giảm 1 người chết (giảm 25%). Hàng hải xảy ra 2 vụ TNGT làm chết 1 người, tăng 1 vụ (tăng 100%), tăng 1 người chết so với cùng kỳ năm 2021.

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, 5 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 4.733 vụ TNGT, làm chết 2.761 người, bị thương 3.078 người. So với 5 tháng đầu năm 2021, số vụ TNGT giảm 800 vụ (giảm 14,46%), giảm 30 người chết (giảm 1,07%), giảm 875 người bị thương (giảm 22,14%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 4.683 vụ TNGT, làm chết 2.699 người, bị thương 3.068 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 789 vụ TNGT (giảm 14,42%), giảm 43 người chết (giảm 1,57%), giảm 875 người bị thương (giảm 22,19%). Đường sắt xảy ra 30 vụ TNGT, làm chết 20 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 3 vụ (giảm 9,09%), giảm 6 người chết (giảm 23,08%). Đường thuỷ xảy ra 16 vụ, làm chết 30 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 7 vụ (giảm 30,43%), tăng 15 người chết ( tăng 100%). Hàng hải xảy ra 4 vụ TNGT, làm chết và mất tích 12 người. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 1 vụ (giảm 20%), tăng 4 người chết và mất tích (tăng 50%).

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)