Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (09/07/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1303/QĐ-BGTVT ngày 6/7/2020 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ban hành định mức sử dụng phương tiện phà, ca nô tại bến phà Quang Thiện, QL21B tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 (09/07/2020)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1292/QĐ-BGTVT ban hành định mức sử dụng phương tiện phà, ca nô tại bến phà Quang Thiện, QL21B tỉnh Ninh Bình đến năm 2025

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được bãi bỏ (09/07/2020)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã ký Quyết định số 1221/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/6/2020.

Khẩn trương thực hiện việc điều phối slot trong thời gian thi công 02 đường CHC tại Cảng HKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất (08/07/2020)

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại Văn bản số 6612/BGTVT-VT ban hành ngày 8/7/2020 về việc điều phối slot trong thời gian thi công 02 đường cất hạ cánh(CHC) tại Cảng Hàng không quốc tế(HKQT) Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (03/07/2020)

Ngày 29/6/2020, Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015//TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Phê duyệt Danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ GTVT năm 2021 (30/06/2020)

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký Quyết định số 1234/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2020 phê duyệt Danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2021.

Tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh Covid-19 từ bên ngoài, kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh qua các cửa khẩu (26/06/2020)

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn tại Văn bản số 6167/BGTVT-CYT ban hành ngày 25/6/2020 về việc Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu.

Bộ GTVT hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 (24/06/2020)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 6105/BGTVT-PC gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020.

Ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt (23/06/2020)

Ngày 19/6/2020, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký ban hành Quyết định số 1188/QĐ-BGTVT ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề số 14). 

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :