Mời góp ý dự thảo dự thảo TCVN về kiến trúc hệ thống giao thông thông minh (ITS)

Thứ hai, 28/03/2016 15:44 GMT+7
Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn cho hệ thống giao thông thông minh (ITS) phục vụ cho công tác quản lý, vận hành khai thác hệ thống giao thông đường bộ, Bộ GTVT đã giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học và Công nghệ GTVT xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về kiến trúc hệ thống ITS. Đến nay, dự thảo đã được xây dựng xong.

Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu và góp ý kiến đối với dự thảo TCVN nêu trên về nội dung, tính khả thi, sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống đường bộ Việt Nam.

Văn bản góp ý kiến và file điện tử văn bản góp ý, đề nghị Quý cơ quan gửi về Bộ GTVT trước ngày 25/4/2016 (qua Vụ Khoa học công nghệ, Tel: 04.39420152/ Mobile: 0983.565886/ Fax: 04.38222433, email: anhnt@mt.gov.vn) để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo.

Chi tiết dự thảo TCVN xem tại đây.

Chi tiết thuyết minh xây dựng TCVN xem tại đây.

Mẫu phiếu góp ý dự thảo TCVN xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)