Danh sách ngắn các gói thầu xây lắp A1, A2, A3, A5 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 09/01/2014
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thông báo danh sách ngắn các gói thầu xây lắp A1, A2, A3, A5 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo Quyết định số 714/QĐ-VEC ngày 31/12/2013 phê duyệt Danh sách các Nhà thầu đạt sơ tuyển Gói thầu xây lắp A1, A2, A3 & A5 đoạn WB tài trợ - Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng Giám đốc Mai Tuấn Anh ký phê duyệt.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thông báo danh sách ngắn các gói thầu xây lắp A1, A2, A3, A5 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo Quyết định số 714/QĐ-VEC ngày 31/12/2013 phê duyệt Danh sách các Nhà thầu đạt sơ tuyển Gói thầu xây lắp A1, A2, A3 & A5 đoạn WB tài trợ - Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng Giám đốc Mai Tuấn Anh ký phê duyệt.

Nội dung:

1. Gói thầu xây lắp A1 (Km065+000 - Km081+150)

- Tên nhà thầu: Shandong Luquiao Group Co., Ltd
+ Địa chỉ của nhà thầu: No.330 of Jing Wu Street, Jinan City, China.
+ Quốc tịch: Trung Quốc.

- Tên nhà thầu: GS Engineering & Construction Corp.,
+ Địa chỉ của nhà thầu: 537, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, Seoul, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: China Railway No.2 Engineering Group Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: No.16 Tongjin Road, Chengdu, Sichuan, P.R. China.
+ Quốc tịch: Trung Quốc.

- Tên nhà thầu: SK Engineering & Construction Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: SK E&C Building, 192-18, Gwanhun-dong, Jongno-gu, Seoul, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: Hyundai Development Company.
+ Địa chỉ của nhà thầu: 65-32, Jamwon-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: Jiangsu Zhenjiang Road and Bridge Engineering Company.
+ Địa chỉ của nhà thầu: No. 69 Nanshan Road, Zhenjiang, Jiangsu Province, China.
+ Quốc tịch: Trung Quốc.

- Tên nhà thầu: Posco Engineering & Construction Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: 568-1 Goedong-Dong, Nam-Gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-Do, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: Kukdong Engineering & Construction Co., Ltd
+ Địa chỉ của nhà thầu: Kukdong Engineering & Construction Co., Ltd
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: Hanshin Engineering & Construction Co., Ltd
+ Địa chỉ của nhà thầu: 65-32, Jamwon-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: Construction Corporation No.1 Co., Ltd - Lotte Engineering & Construction Co., Ltd Joint Venture.
+ Địa chỉ của nhà thầu: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Quốc tịch: Việt Nam, Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: Phuong Thanh Transport Construction and Investment JSC – Guangxi Road & Bridge Construction Co., Ltd (GRBCC) Joint Venture.
+ Địa chỉ của nhà thầu: Số 18, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
+ Quốc tịch: Việt Nam, Trung Quốc.

- Tên nhà thầu: Obrascon Huarte Lain, S.A – Quyet Tien Construction Investment Company Joint Venture.
+ Địa chỉ của nhà thầu: Paseo de la Castellana, 259D, 15th floor, Torre Espacio, 28046 Madrid, Spain.
+ Quốc tịch: Tây Ban Nha, Việt Nam.

- Tên nhà thầu: DongAh Construction Industrial Co., Ltd - Dongkwang Construction Co., Ltd – Paradise Global Co., Ltd Joint Venture.
+ Địa chỉ của nhà thầu: 85, Gwangnaruro56-gil, Gwangjin-gu, Seoul, Korea
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB), có sơ tuyển theo quy định của WB, một túi hồ sơ.

2. Gói thầu xây lắp A2 (Km081+150 - Km099+500)

- Tên nhà thầu: Shandong Luquiao Group Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: No.330 of Jing Wu Street, Jinan City, China.
+ Quốc tịch: Trung Quốc.

- Tên nhà thầu: GS Engineering & Construction Corp.,
+ Địa chỉ của nhà thầu: 537, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, Seoul, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: China Railway No.2 Engineering Group Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: No.16 Tongjin Road, Chengdu, Sichuan, P.R. China.
+ Quốc tịch: Trung Quốc.

- Tên nhà thầu: SK Engineering & Construction Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: SK E&C Building, 192-18, Gwanhun-dong, Jongno-gu, Seoul, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: Hyundai Development Company.
+ Địa chỉ của nhà thầu: 65-32, Jamwon-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: Jiangsu Zhenjiang Road and Bridge Engineering Company.
+ Địa chỉ của nhà thầu: No. 69 Nanshan Road, Zhenjiang, Jiangsu Province, China.
+ Quốc tịch: Trung Quốc.

- Tên nhà thầu: Posco Engineering & Construction Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: 568-1 Goedong-Dong, Nam-Gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-Do, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: Kukdong Engineering & Construction Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: Kukdong Engineering & Construction Co., Ltd.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: Shamwhan Corp – Song Da Corp Joint Venture.
+ Địa chỉ của nhà thầu: 98-20, Unni-dong, Jongno-gu, Seoul, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc, Việt Nam.

- Tên nhà thầu: Taeyoung Engineering & Construction Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: Tầng 16 tòa nhà Me Linh Point, số 2 đường Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM, Vietnam.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: Hoang An Joint Stock Company – Guangxi Road & Bridge Construction Co., Ltd (GRBCC) Joint Venture.
+ Địa chỉ của nhà thầu: Room 303 – CT1 VIMECO Building, Trung Hoa Ward, Hanoi, Vietnam.
+ Quốc tịch: Việt Nam, Trung Quốc.

- Tên nhà thầu: Obrascon Huarte Lain, S.A – Dat Phuong Joint Stock Company Joint Venture.
+ Địa chỉ của nhà thầu: Paseo de la Castellana, 259D, 15th floor, Torre Espacio, 28046 Madrid, Spain.
+ Quốc tịch: Tây Ban Nha, Việt Nam.

- Tên nhà thầu: Halla Engineering & Construction Corp – Hyundai Amco Co., Ltd – Agricultural of Construction and Rural Development Ltd Corp Joint Venture.
+ Địa chỉ của nhà thầu: Sigma Tower, 289, Olympic – Ro, Songpa-Gu, Seoul, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc, Việt Nam.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB), có sơ tuyển theo quy định của WB, một túi hồ sơ.

3. Gói thầu xây lắp A3 (Km099+500 - Km110+100)

- Tên nhà thầu: Shandong Luquiao Group Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: No.330 of Jing Wu Street, Jinan City, China.
+ Quốc tịch: Trung Quốc.

- Tên nhà thầu: GS Engineering & Construction Corp.,
+ Địa chỉ của nhà thầu: 537, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, Seoul, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: China Railway No.2 Engineering Group Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: No.16 Tongjin Road, Chengdu, Sichuan, P.R. China.
+ Quốc tịch: Trung Quốc.

- Tên nhà thầu: SK Engineering & Construction Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: SK E&C Building, 192-18, Gwanhun-dong, Jongno-gu, Seoul, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: Hyundai Development Company.
+ Địa chỉ của nhà thầu: 65-32, Jamwon-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: Jiangsu Zhenjiang Road and Bridge Engineering Company.
+ Địa chỉ của nhà thầu: No. 69 Nanshan Road, Zhenjiang, Jiangsu Province, China.
+ Quốc tịch: Trung Quốc.

- Tên nhà thầu: Lotte Engineering & Construction Co., Ltd – Vinaconex Engineering Construction and Investment JSC Joint Venture.
+ Địa chỉ của nhà thầu: 50-2, Jamwon-dong, Seochu-gu, Seoul, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc, Việt Nam.

- Tên nhà thầu: Jiangsu Provincial Transportation Engineering Group Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: 55 Dongwu Road, Zhenjiang City, Jiangsu Province, China.
+ Quốc tịch: Trung Quốc.

- Tên nhà thầu: Posco Engineering & Construction Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: 568-1 Goedong-Dong, Nam-Gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-Do, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: Song Da Corp - Construction Corporation No.1 Co., Ltd - 703 Construction and Investment JSC Joint Venture.
+ Địa chỉ của nhà thầu: Song Da Builiding, đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
+ Quốc tịch: Việt Nam.

- Tên nhà thầu: Taeyoung Engineering & Construction Co., Ltd - Beton6 Corp - Tungfeng Construction Engineering Co., Ltd Joint Venture.
+ Địa chỉ của nhà thầu: 16F Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc, Việt Nam.

- Tên nhà thầu: Guangxi Road & Bridge Construction Co., Ltd (GRBCC) – Van Cuong Construction United Company Joint Venture.
+ Địa chỉ của nhà thầu: No.1, Yongwu Road, Nanning, Guangxi, China.
+ Quốc tịch: Trung Quốc, Việt Nam.

- Tên nhà thầu: Keangnam Enterprises Ltd.,
+ Địa chỉ của nhà thầu: 242-10 Oncheon-dong, Asan-si, Chungcheongnam-do, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: Obrascon Huarte Lain, S.A - Dat Phuong Joint Stock Company Joint Venture.
+ Địa chỉ của nhà thầu: Paseo de la Castellana, 259D, 15th floor, Torre Espacio, 28046 Madrid, Spain.
+ Quốc tịch: Tây Ban Nha, Việt Nam.

- Tên nhà thầu: Kukdong Engineering & Construction Co., Ltd – Dong Mekong Construction Manufacture and Trading Service Co., Ltd Joint Venture.
+ Địa chỉ của nhà thầu: # 122, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, ChungNam, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc, Việt Nam.

- Tên nhà thầu: Ssangyong Engineering & Construction Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: 7-23 Shinchondong, Songpa-gu, Seoul 138-726 Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB), có sơ tuyển theo quy định của WB, một túi hồ sơ.


4. Gói thầu xây lắp A5 (Km124+700 - Km131+500 & Km131+500 - Km139+204)

- Tên nhà thầu: Shandong Luquiao Group Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: No.330 of Jing Wu Street, Jinan City, China.
+ Quốc tịch: Trung Quốc.

- Tên nhà thầu: GS Engineering & Construction Corp.,
+ Địa chỉ của nhà thầu: 537, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, Seoul, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: China Railway No.2 Engineering Group Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: No.16 Tongjin Road, Chengdu, Sichuan, P.R. China.
+ Quốc tịch: Trung Quốc.

- Tên nhà thầu: Lotte Engineering & Construction Co., Ltd - Vinaconex Engineering Construction and Investment JSC Joint Venture.
+ Địa chỉ của nhà thầu: 50-2, Jamwon-dong, Seochu-gu, Seoul, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc, Việt Nam.

- Tên nhà thầu: Jiangsu Provincial Transportation Engineering Group Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: 55 Dongwu Road, Zhenjiang City, Jiangsu Province, China.
+ Quốc tịch: Trung Quốc.

- Tên nhà thầu: Posco Engineering & Construction Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: 568-1 Goedong-Dong, Nam-Gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-Do, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: Hanshin Engineering & Construction Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: 65-32, Jamwon-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Tên nhà thầu: Construction Corporation No.1 Co., Ltd - Song Da Corp Joint Venture.
+ Địa chỉ của nhà thầu: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Quốc tịch: Việt Nam.

- Tên nhà thầu: Guangxi Road & Bridge Construction Co., Ltd (GRBCC).
+ Địa chỉ của nhà thầu: No.1, Yongwu Road, Nanning, Guangxi, China.
+ Quốc tịch: Trung Quốc.

- Tên nhà thầu: Obrascon Huarte Lain, S.A - Dat Phuong Joint Stock Company Joint Venture.
+ Địa chỉ của nhà thầu: Paseo de la Castellana, 259D, 15th floor, Torre Espacio, 28046 Madrid, Spain.
+ Quốc tịch: Tây Ban Nha, Việt Nam.

- Tên nhà thầu: Kukdong Engineering & Construction Co., Ltd – Transport Construction and Investment Trading JSC No.1 Joint Venture.
+ Địa chỉ của nhà thầu: # 122, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, ChungNam, Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc, Việt Nam.

- Tên nhà thầu: Ssangyong Engineering & Construction Co., Ltd.
+ Địa chỉ của nhà thầu: 7-23 Shinchondong, Songpa-gu, Seoul 138-726 Korea.
+ Quốc tịch: Hàn Quốc.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB), có sơ tuyển theo quy định của WB, một túi hồ sơ.