Phê duyệt báo cáo đánh giá TĐMT của Công trình nạo vét đảm bảo giao thông Km358+500 đến Km361+273 sông Hồng - ghềnh Vật Lợn

Thứ năm, 09/09/2021 10:36 GMT+7
Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang vừa ký ban hành Quyết định số 1640/QĐ-BGTVT ngày 8/9/2021 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (TĐMT) của Công trình nạo vét đảm bảo giao thông Km358+500 đến Km361+273 sông Hồng - ghềnh Vật Lợn.

Theo nội dung Quyết định, phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công trình nạo vét đảm bảo giao thông Km358+500 đến Km361+273 sông Hồng - ghềnh Vật Lợn của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 2 (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Chủ dự án có trách nhiệm niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật; Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này; Bàn giao khối lượng chất nạo vét tại bãi chứa cho Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái để quản lý theo quy định của pháp luật. 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án.

Vụ Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án theo quy định. 

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn quyết định xem tại đây.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)