Triển khai thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Thứ tư, 04/09/2019 14:10 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Công văn số 8253/BGTVT gửi các Vụ: Pháp chế và Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 999/QĐ- TTg ngày 12/8/2019 về việc phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ, Bộ GTVT yêu cầu các Vụ: Pháp chế, Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam và các Vụ thuộc Bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, bãi bỏ các quy định điều kiện kinh doanh không phù hợp đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải truyền thống, đồng thời bổ sung một số điều kiện cần thiết đối với loại hình dịch vụ kinh tế chia sẻ. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất nội dung khi sửa Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải theo hướng bổ sung các loại hình vận tải kết nối theo mô hình kinh tế chia sẻ. Trong đó nghiên cứu đưa kinh tế chia sẻ thành một nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ Luật Hàng hải.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Vụ Vận tải xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ GTVT ký ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86); Phối hợp với Tổng cục Thuế và Vụ Chính sách Thuế thuộc Bộ Tài chính để hướng dẫn đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng hợp đồng vận chuyển điện tử trong việc gửi hóa đơn điện tử của chuyến đi đến tài khoản giao kết hợp đồng của hành khách và gửi thông tin hóa đơn điện tử về Tổng cục Thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)