Thông báo kết luận thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các tỉnh: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình (24/04/2018)

Thanh tra Bộ GTVT vừa ban hành Thông báo số 356/TB-TTr ngày 20/4/2018 "Thông báo kết luận thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các tỉnh: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình".

Công bố Kết luận thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình (19/04/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Kết luận thanh tra số 4049/KL-BGTVT ngày 18/4/2018 "Công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các tỉnh: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình".

Công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về thanh tra tại Cục Hàng hải Việt Nam (12/04/2018)

Sáng 12/4, tại trụ sở Bộ GTVT, Thanh tra Bộ GTVT đã tổ chức buổi công bố "Kết luận thanh tra về trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về thanh tra tại Cục Hàng hải Việt Nam".

Ban hành Kế hoạch thực hiện nghị quyết của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (12/04/2018)

Bộ GVT vừa ban hành Kế hoạch số 3694/KH-BGTVT "thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020".

Khắc phục ngay nhưng tồn tại trong công tác đào tạo, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (11/04/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành kết luận số 3076/KL-BGTVT "kết luận thanh tra công tác đào tạo, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa".

Báo cáo tình hình thực hiện quyết định, kết luận thanh tra (05/04/2018)

Bộ GTVT vừa có Văn bản gửi một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ yêu cầu triển khai công tác báo cáo tình hình thực hiện quyết định, kết luận thanh tra

Quyền trong hoạt động thanh tra mang tính chất của quyền hành pháp (03/04/2018)

Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử của đất nước, Thanh tra Việt Nam luôn là một thiết chế đặt trong quyền hành pháp, phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước. Quyền thanh tra nằm trong khuôn khổ và phản ánh quyền của cơ quan hành pháp.

Một số vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về thanh tra hiện nay (20/03/2018)

Quản lý nhà nước về thanh tra là nội dung gắn liền với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước. Thời gian qua, quản lý nhà nước về công tác thanh tra đã được tăng cường nhưng vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Vì vậy, cần tiếp tục làm rõ đặc điểm quản lý nhà nước về công tác thanh tra và xác định địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra trong lĩnh vực này.

Tập trung thực hiện ngay các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt (19/03/2018)

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp ngày 19/3 với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình trật tự an toàn giao thông đường sắt (ATGTĐS) nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ATGTĐS.

Thanh tra Sở GTVT Bình Thuận: Quán triệt, hướng dẫn việc lập biên bản VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ (13/03/2018)

Thực hiện Công văn số 168/STP-TDTHPL ngày 05/02/2018 của Sở Tư pháp Bình Thuận về việc hướng dẫn một số nội dung trong việc lập biên bản vi phạm hành chính (VPHC), kịp thời chấn chỉnh và tránh những sai sót trong công tác lập biên bản xử phạt VPHC, Thanh tra Sở GTVT Bình Thuận đã hướng dẫn cho các đội Thanh tra giao thông (TTGT) một số nội dung cơ bản trong việc lập biên bản xử lý VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :