Thông báo Kết luận thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức tại Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (03/01/2018)

Thanh tra Bộ GTVT vừa có Thông báo số 1462/TB-TTr ngày 29/12/2017 “Kết luận thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức tại Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông”.

Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2018 (01/12/2017)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 3250/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2017, ban hành "Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải”.

Khó khăn, vướng mắc và phương hướng nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính trong thời gian tới (30/11/2017)

Thời gian qua, công tác giải quyết khiếu nại hành chính đã có những bước chuyển biến tích cực, các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết kịp thời được số lượng lớn các đơn khiếu nại, cùng với đó, chất lượng giải quyết cũng được nâng lên. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại hành chính vẫn còn khá phức tạp và gay gắt, số lượng vụ việc khiếu nại hiện chưa có xu hướng giảm do vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác này về cả thể chế pháp luật cũng như quá trình tổ chức thực hiện.

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại tỉnh Ninh Thuận (27/11/2017)

Ngày 23/11, Bộ GTVT đã ban hành Kết luận số 13299/KL-BGTVT Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại tỉnh Ninh Thuận.

Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh,điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại các tỉnh: Bạc Liêu, Vĩnh Long và Tiền Giang (15/11/2017)

Ngày 10/11, Thanh tra Bộ GTVT đã ban hành Thông báo số 1260/TB-TTr, Thông báo kết luận thanh tra việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại các tỉnh: Bạc Liêu, Vĩnh Long, Tiền Giang.

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại các tỉnh: Bạc Liêu, Vĩnh Long và Tiền Giang (13/11/2017)

Ngày 10/11, Bộ GTVT đã ban hành Kết luận số 12686/KL-BGTVT Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại các tỉnh: Bạc Liêu, Vĩnh Long và Tiền Giang

Bộ GTVT quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (19/10/2017)

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Ban hành kết luận thanh tra hoạt động của bến xe ô tô khách tại tỉnh Cao Bằng (11/10/2017)

Bộ GTVT vừa ban hành Kết luận số 11382/KL-BGTVT ngày 6/10/2017 "Việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại tỉnh Cao Bằng".

Thực thi thẩm quyền thanh tra: Những vấn đề cần bàn (11/10/2017)

“Thực quyền” có bản chất nội hàm là thẩm quyền. Nhiều năm qua, ngành Thanh tra Việt Nam đã làm được nhiều việc, nhưng qua thực tiễn cho thấy vấn đề thẩm quyền thanh tra trong quá trình thực thi trách nhiệm luôn là vấn đề nan giải. Trong điều kiện đất nước đang phát triển thì vấn đề thẩm quyền thanh tra theo luật pháp hiện hành đã trở thành rào cản.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam (06/10/2017)

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa vừa ký Quyết định số 2818/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :