Những vấn đề đặt ra trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan thanh tra theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW của Hội nghị TW6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (19/07/2018)

Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được ban hành trong bối cảnh tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp; việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ và đồng bộ; còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ…

Hoàn thiện quy định về việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hành chính có hiệu lực pháp luật (19/07/2018)

Hiện nay, việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại còn nhiều tồn tại, hạn chế. Có không ít vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật nhưng không được tổ chức thực hiện, hoặc không được thi hành kịp thời, đầy đủ khiến công dân bất bình, tiếp tục khiếu nại, làm mất thời gian, công sức của công dân và các cơ quan Nhà nước. Ngoài ra, việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật còn chưa được chú trọng, thiếu sự nhất quán và tiếng nói chung giữa các cơ quan, ban, ngành, từ đó dẫn đến tình trạng có nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài qua nhiều năm, nhiều cấp giải quyết nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm…

Bàn về tố cáo nặc danh và xử lý tố cáo nặc danh (05/06/2018)

Tố cáo nặc danh là một hiện tượng tồn tại khách quan nhưng việc xử lý loại tố cáo này luôn là vấn đề gây tranh luận, đặc biệt là mỗi khi thảo luận về các đạo luật liên quan đến tố cáo và giải quyết tố cáo.

Bàn về việc đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra (10/05/2018)

Kể từ ngày 23/11/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt tiền thân của các cơ quan Thanh tra Nhà nước, đến nay ngành thanh tra đã có 73 năm hình thành, phát triển và đã trở thành hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Cũng trong thời gian ấy,nhất là những năm gần đây, chúng ta đã nhiều lần nghiên cứu, xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật để đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí phục vụ công tác tuyên truyền về thanh tra và bảo đảm TT ATGT (29/06/2017)

Sáng 29/6/2017, tại trụ sở Hội nhà báo Việt Nam, Thanh tra Bộ GTVT và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội nhà báo Việt Nam đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí phục vụ công tác tuyên truyền về thanh tra và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khai giảng khóa bồi dưỡng “ Nghiệp vụ báo chí” phục vụ công tác tuyên truyền trên Trang thông tin Thanh tra ngành GTVT (26/06/2017)

Ngày 26/6 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Thanh tra Bộ Giao thông vận tải tổ chức khóa bồi dưỡng “Nghiệp vụ báo chí” từ ngày 26-29/6/2017 để phục vụ công tác tuyên truyền về thanh tra và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ ngành Thanh tra giao thông (26/05/2017)

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức bế giảng Khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ, công chức Thanh tra ngành GTVT.

Bắc Giang tổ chức Hội nghị “Tập huấn về công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn (25/05/2017)

Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị “Tập huấn về công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn” cho cán bộ làm công tác tiếp dân trên thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn tỉnh.

Trang thông tin điện tử Thanh tra Bộ phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí cho cộng tác viên (24/05/2017)

Sáng ngày 23/5 tại Hà Nội, Thanh tra Bộ GTVT đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khóa học bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí cho cộng tác viên Trang Thông tin điện tử Thanh tra Bộ GTVT để phục vụ công tác tuyên truyền về thanh tra và bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải.

Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch thanh tra viên - Những hạn chế trong quy định của pháp luật và giải pháp hoàn thiện (22/05/2017)

Theo cách hiểu thông thường, tiêu chuẩn nghiệp vụ là các điều kiện, yêu cầu về mặt chuyên môn (năng lực, trình độ…) được lấy làm chuẩn để phân loại, đánh giá các ngạch công chức. Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch thanh tra viên được hiểu là tổng hợp các yêu cầu, điều kiện được lấy làm chuẩn để phân loại, đánh giá, sắp xếp công chức ngành Thanh tra vào các chức trách, nhiệm vụ theo các cấp độ về năng lực, trình độ chuyên môn, là căn cứ để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, thực hiện chế độ, chính sách cho công chức ngành Thanh tra theo quy định của Nhà nước.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :