Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí phục vụ công tác tuyên truyền về thanh tra và bảo đảm TT ATGT (29/06/2017)

Sáng 29/6/2017, tại trụ sở Hội nhà báo Việt Nam, Thanh tra Bộ GTVT và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội nhà báo Việt Nam đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí phục vụ công tác tuyên truyền về thanh tra và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khai giảng khóa bồi dưỡng “ Nghiệp vụ báo chí” phục vụ công tác tuyên truyền trên Trang thông tin Thanh tra ngành GTVT (26/06/2017)

Ngày 26/6 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Thanh tra Bộ Giao thông vận tải tổ chức khóa bồi dưỡng “Nghiệp vụ báo chí” từ ngày 26-29/6/2017 để phục vụ công tác tuyên truyền về thanh tra và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ ngành Thanh tra giao thông (26/05/2017)

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức bế giảng Khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ, công chức Thanh tra ngành GTVT.

Bắc Giang tổ chức Hội nghị “Tập huấn về công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn (25/05/2017)

Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị “Tập huấn về công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn” cho cán bộ làm công tác tiếp dân trên thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn tỉnh.

Trang thông tin điện tử Thanh tra Bộ phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí cho cộng tác viên (24/05/2017)

Sáng ngày 23/5 tại Hà Nội, Thanh tra Bộ GTVT đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khóa học bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí cho cộng tác viên Trang Thông tin điện tử Thanh tra Bộ GTVT để phục vụ công tác tuyên truyền về thanh tra và bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải.

Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch thanh tra viên - Những hạn chế trong quy định của pháp luật và giải pháp hoàn thiện (22/05/2017)

Theo cách hiểu thông thường, tiêu chuẩn nghiệp vụ là các điều kiện, yêu cầu về mặt chuyên môn (năng lực, trình độ…) được lấy làm chuẩn để phân loại, đánh giá các ngạch công chức. Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch thanh tra viên được hiểu là tổng hợp các yêu cầu, điều kiện được lấy làm chuẩn để phân loại, đánh giá, sắp xếp công chức ngành Thanh tra vào các chức trách, nhiệm vụ theo các cấp độ về năng lực, trình độ chuyên môn, là căn cứ để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, thực hiện chế độ, chính sách cho công chức ngành Thanh tra theo quy định của Nhà nước.

Yêu cầu và định hướng hoàn thiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành ở Việt Nam hiện nay (13/04/2016)

Việc xác định đúng đắn yêu cầu và định hướng hoàn thiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành sẽ là cơ sở, “ kim chỉ nam” cho việc ban hành, sửa đổi, bổ sung thay thế các quy định pháp luật về thanh tra chuyên ngành.

Quy định về khen thưởng cho công dân cung cấp thông tin tố cáo về hành vi tham nhũng của Bộ Giao thông vận tải (21/03/2016)

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành giao thông vận tải và mọi công dân tham gia cung cấp thông tin tố cáo về hành vi tham nhũng, ngày 29/02/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 574/QĐ-BGTVT ngày 29/02/2016 Quy chế quản lý, sử dụng khoản kinh phí được trích từ các khoản tiền phát hiện qua thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :