Ban hành Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải (05/07/2017)

Ngày 28/6, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 1878/QĐ-BGTVT "Ban hành Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải".

Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2016 (14/03/2017)

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 426/QĐ-TTCP "Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2016".

Ban hành Thông tư hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Thanh tra ngành Giao thông vận tải (14/03/2017)

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2017/TT-BNV hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải.

Ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục, thanh tra dự án đầu tư xây dựng của Thanh tra Bộ GTVT (15/04/2016)

Ngày 6/4, Thanh tra Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-TTr Ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục, thanh tra dự án đầu tư xây dựng của Thanh tra Bộ GTVT.

Quy định về khen thưởng cho công dân cung cấp thông tin tố cáo về hành vi tham nhũng của Bộ Giao thông vận tải (21/03/2016)

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành giao thông vận tải và mọi công dân tham gia cung cấp thông tin tố cáo về hành vi tham nhũng, ngày 29/02/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 574/QĐ-BGTVT ngày 29/02/2016 Quy chế quản lý, sử dụng khoản kinh phí được trích từ các khoản tiền phát hiện qua thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

Triển khai thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng Website Thanh tra GTVT (16/02/2016)

Thanh tra Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 155/TTr-PTH gửi các Cục chuyên ngành và Thanh tra Sở GTVT các tỉnh, Thành phố trong cả nước yêu cầu triển khai thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng Website Thanh tra GTVT.

Trang:
Tìm theo ngày :