Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh,điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại các tỉnh: Bạc Liêu, Vĩnh Long và Tiền Giang

Thứ tư, 15/11/2017 16:40 GMT+7

Ngày 10/11, Thanh tra Bộ GTVT đã ban hành Thông báo số 1260/TB-TTr, Thông báo kết luận thanh tra việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại các tỉnh: Bạc Liêu, Vĩnh Long, Tiền Giang.

Theo đó, từ ngày 10/10/2017 đến ngày 27/10/2017, Bộ GTVT tiến hành thanh tra tại các Sở GTVT: Bạc Liêu, Vĩnh Long, Tiền Giang, 23 đơn vị KDVT và 04 bến xe khách, gồm:

Tại Bạc Liêu: 06 đơn vị KDVT (HTX DV VTTB Phước Long, Chi nhánh Công ty Tập đoàn Mai Linh Bạc Liêu, Công ty CPDL Bạc Liêu, Công ty TNHH Hà Anh taxi 24H, Công ty TNHH MTV Kim Dung Anh Tuấn, Công ty TNHH MTV vận tải du lịch Trí Nhân) và Bến xe khách Bạc Liêu;

Tại Vĩnh Long: 09 đơn vị KDVT (HTX VTTB Vũng Liêm, HXT XDVT miền Tây, HTX xe khách Vĩnh Long, HTX VTTB Long Hồ, DNTN Kim Phát Tam Bình, DNTN Phú Vĩnh Long, Công ty TNHH Open 99 Vĩnh Long, DNTN Hà Lợi, Công ty TNHH MTV VT Hồng Cúc Vĩnh Long) và Bến xe khách Tam Bình, Bến xe khách Vĩnh Long;

Tại Tiền Giang: 08 đơn vị KDVT (HTX VTTB 2/9 Cái Bè, HTX VTTB TX Cai Lậy, DNTN Tân Lập Thành, Chi nhánh Công ty TNHH ĐTTM XDDV 179, Công ty TNHH TMDV Đại Ngân, Công ty CPVT ô tô Tiền Giang, Công ty TNHH Duy Quý, Công ty TNHH XDTMDV Hùng Hiếu) và Bến xe Tiền Giang.

Nội dung thanh tra như sau:

Đối với Sở GTVT: Quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô (Cấp phép kinh doanh vận tải khách bằng ô tô; Thực hiện quy hoạch mạng lưới tuyến cố định; Xây dựng và công bố biểu đồ chạy xe trên tuyến cố định; Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô; Xác định, phê duyệt điểm đón trả khách tuyến cố định; Quản lý xe trung chuyển hành khách; Tổ chức tiếp nhận báo cáo thực hiện hợp đồng vận chuyển đối với loại hình kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng; Xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi được phê duyệt; Xác nhận biểu trưng của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi; Niêm yết, thông báo công khai các thông tin theo quy định; Cấp phù hiệu xe; Tổ chức quản lý hoạt động vận tải qua TBGSHT; Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm); Quản lý đối với hoạt động của bến xe ô tô khách và bãi đỗ xe (Xây dựng Quy hoạch hệ thống bến xe ô tô khách trên địa bàn; Công bố đưa bến xe khách vào khai thác; Công bố, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe; Công tác thanh tra, kiểm tra); Thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền;

Đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: Điều kiện pháp lý để hoạt động kinh doanh; Nơi đỗ xe; Phương tiện và quản lý phương tiện; Quản lý, sử dụng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; Thiết bị giám sát hành trình; Phương án kinh doanh, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải; Công tác theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông; Xây dựng và thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông; Lệnh vận chuyển, giấy vận tải; Trung tâm điều hành và trang thiết bị phục vụ điều hành taxi; đăng ký biểu trưng đơn vi taxi; Thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách; Kê khai, niêm yết giá cước và các nội dung theo quy định; Thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với đơn vị quản lý, khai thác bến xe ô tô khách: Đảm bảo các quy định kỹ thuật của bến xe ô tô khách; Thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông và giải quyết cho xe ra vào bến; Thực hiện quy định về giá dịch vụ cho xe ra vào bến; Thực hiện chế độ báo cáo; Thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đánh giá của Đoàn Thanh tra, các Sở GTVT đã thực hiện công tác quản lý vận tải đường bộ cơ bản theo quy định; công tác thanh tra, kiểm tra các điều kiện KDVT đã được Sở chỉ đạo và Thanh tra Sở tăng cường thực hiện. Các đơn vị KDVT được thanh tra đã có nhiều cố gắng trong việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện KDVT bằng xe ô tô. Các bến xe được thanh tra đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành GTVT về hoạt động của bến xe ô tô khách. Tuy nhiên qua thanh tra vẫn phát hiện những vi phạm tồn tại, Đoàn Thanh tra yêu cầu các Sở GTVT Bạc Liêu, Tiền Giang, Vĩnh Long tổ chức rút kinh nghiệm về các tồn tại trong công tác quản lý hoạt động vận tải; khắc phục ngay các tồn tại nêu ở phần Kết quả thanh tra và nêu chi tiết trong Biên bản thanh tra tại Sở. Đòng thời, xử lý vi phạm theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT, chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP đối với các hành vi vi phạm của bến xe, đơn vị KDVT theo kiến nghị của Đoàn thanh tra được nêu trong Biên bản thanh tra tại Sở và các đơn vị được thanh tra. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị KDVT được thanh tra, bến xe khách được thanh tra khắc phục các tồn tại, thực hiện các yêu cầu của Đoàn thanh tra (các tồn tại đã được nêu chi tiết trong các Biên bản thanh tra tại từng đơn vị), Báo cáo Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ) kết quả thực hiện (bao gồm cả tổng hợp kết quả thực hiện của cac đơn vị) trước ngày 05/01/2018.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải  và bến xe ô tô khách, Đoàn thanh tra yêu cầu tổ chức khắc phục ngay các tồn tại đã được Đoàn thanh tra Bộ GTVT phát hiện và nêu trong Biên bản thanh tra tại đơn vị; chấp hành việc xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại đây

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img