Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại tỉnh Ninh Thuận

Thứ hai, 27/11/2017 15:45 GMT+7

Ngày 23/11, Bộ GTVT đã ban hành Kết luận số 13299/KL-BGTVT Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại tỉnh Ninh Thuận.

Thực hiện Quyết định số 2585/QĐ-BGTVT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại một số địa phương, từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017, Đoàn thanh tra của Bộ GTVT đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải (KDVT) bằng xe ô tô và hoạt động bến xe ô tô khách tại tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra điều kiện pháp lý để hoạt động KDVT; Nơi đỗ xe; Phương tiện và quản lý phương tiện; Quản lý, sử dụng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; Thiết bị giám sát hành trình; Phương án kinh doanh, chất lượng dịch vụ vận tải; Công tác theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông; Kê khai, niêm yết giá cước và các nội dung theo quy định; Thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách… tại các đơn vị KDVT, các nội dung: Điều kiện pháp lý hoạt động; Ký hợp đồng với các đơn vị KDVT hành khách tuyến cố định; Bảo đảm các quy định kỹ thuật của bến xe ô tô khách; thực hiện quy trình đảm bảo ATGT và giải quyết cho xe ra, vào bến; Thực hiện giá dịch vụ xe ra, vào bến… tại Bến xe khách tỉnh Ninh Thuận cũng như các nội dung thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của các Sở GTVT Ninh Thuận, Đoàn thanh tra nhận định Sở GTVT Ninh Thuận đã thực hiện công tác quản lý vận tải đường bộ cơ bản theo quy định; công tác thanh tra, kiểm tra các điều kiện KDVT đã được Sở chỉ đạo và Thanh tra Sở tăng cường thực hiện. Các đơn vị KDVT được thanh tra đã có nhiều cố gắng trong việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện KDVT bằng xe ô tô. Bến xe ô tô khách được thanh tra đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành GTVT về hoạt động của bến xe ô tô khách.

Tuy nhiên, Đoàn thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại trong công tác quản lý của Sở GTVT Ninh Thuận như: Các điểm đón, trả khách tuyến cố định chưa được công bố đưa vào khai thác; chưa tăng cường thực hiện các biện pháp quyết liệt để kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng vi phạm về việc không thực hiện thông báo hợp đồng vận chuyển khách theo quy định; chưa tham mưu cho UBND tỉnh quy định cụ thể về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh. Một số đơn vị KDVT được thanh tra còn có tồn tại, sai sót trong hoạt động KDVT liên quan đến các nội dung: Hoạt động của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về ATGT; quản lý phương tiện, lái xe kinh doanh vận tải; thông báo nội dung hợp đồng vận chuyển hành khách.

Đoàn thanh tra cho rằng nguyên nhân của các tồn tại trên là do Sở GTVT Ninh Thuận chưa thật sự quyết liệt thực hiện một số nội dung thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở (đối với tồn tại của Sở), chưa thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động KDVT của các đơn vị KDVT (đối với tồn tại của các đơn vị KDVT); các đơn vị KDVT chưa quan tâm đúng mức trong việc chấp hành các quy định pháp luật chuyên ngành GTVT trong hoạt động KDVT (đối với tồn tại của các đơn vị KDVT).

Đoàn thanh tra yêu cầu Sở GTVT Ninh Thuận tổ chức rút kinh nghiệm về các tồn tại trong công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ; khắc phục ngay các tồn tại đã nêu. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan có liên quan tổ chức xây dựng để công bố đưa vào khai thác các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt theo quy định tại khoản 11 Điều 63 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT; tham mưu cho UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định cụ thể về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo quy định tại khoản 5 Điều 56 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT; Tổ chức kiểm tra và xác định nguyên nhân của việc các đơn vị KDVT hành khách theo hợp đồng không thực hiện thông báo hợp đồng vận chuyển khách hoặc có thực hiện thông báo nhưng không đầy đủ cho Sở theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT để xử lý; Rà soát để gỡ bỏ thông tin phương tiện trên Hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đối với 52 xe do Sở không còn quản lý chuyên ngành đối với các xe này; Xử lý vi phạm theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT, chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT Ninh Thuận xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP đối với các hành vi vi phạm của đơn vị KDVT theo kiến nghị của Đoàn thanh tra được nêu trong Biên bản thanh tra tại Sở và các đơn vị được thanh tra; Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị KDVT chưa được thanh tra theo Quyết định số 2585/QĐ-BGTVT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT; Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị KDVT, bến xe ô tô khách được thanh tra khắc phục các tồn tại, thực hiện các yêu cầu của Đoàn thanh tra (các tồn tại đã được nêu chi tiết trong các Biên bản thanh tra tại từng đơn vị). Báo cáo Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ) kết quả thực hiện (bao gồm cả kết quả thực hiện của các đơn vị được thanh tra) trước ngày 05/01/2018.

Đối với các đơn vị KDVT và bến xe ô tô khách, Đoàn thanh tra yêu cầu tổ chức khắc phục ngay các tồn tại đã được Đoàn thanh tra Bộ GTVT phát hiện và nêu trong Biên bản thanh tra tại đơn vị; chấp hành việc xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img