Bộ GTVT công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Thứ hai, 25/09/2017 15:18 GMT+7
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 2555/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2017 về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Theo Quyết định, Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật các thủ tục hành chính được công bố sửa đổi vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết các thủ tục hành chính được công bố sửa đổi và nội dung chi tiết của các thủ tục xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)