Kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Thứ năm, 24/10/2019 11:34 GMT+7

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện vừa ký ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Ảnh minh họa

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Tổng cục Đường bộ Việt Nam do Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện làm Trưởng Ban; Phó Trưởng Ban thường trực: Phó Tổng Cục trưởng Phan Thị Thu Hiền; Phó Trưởng Ban: Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Hành chính.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Tổng cục Đường bộ Việt Nam có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình cải cách hành chính của Tổng cục theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, tổ chức xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục hàng năm và giai đoạn 2016-2020; Tổng hợp báo cáo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước của Tổng cục ĐBVN đối với các cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Ban chỉ đạo CCHC Bộ GTVT.

Các thành viên của Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban phân công.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3232/QĐ-TCĐBVN ngày 26/9/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

K.H

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)