Thông tin văn bản số: 04/VBHN-BGTVT
Số/ Ký hiệu 04/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 02/03/2017
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa
Chuyên ngành
Trích yếu
Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu