Thông tin văn bản số: 03/VBHN-BGTVT
Số/ Ký hiệu 03/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 02/03/2017
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa Bộ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt