Thông tin văn bản số: 07/VBHN-BGTVT
Số/ Ký hiệu 07/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 27/03/2017
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa Bộ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam