Thông tin văn bản số: 09/2017/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 09/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/03/2017
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa Bộ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa