Thông tin văn bản số: 05/2019/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 05/2019/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/01/2019
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công Thứ trưởng
Lĩnh vực Hàng hải  
Chuyên ngành Giao thông Vận tải
Trích yếu
Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu dịch vụ công ích thông tin duyên hải