Thông tin văn bản số: 21/2005/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 21/2005/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 30/03/2005
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đảm bảo an toàn giao thông  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
về việc bổ sung biển báo hiệu vào Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237 - 01
Ghi chú
Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 29/5/2012.