Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư công bố danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của cảng vụ hàng hải
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 45/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/9/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hồ Chí Minh
Mời tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư 81/2014/TT-BGTVTngày 30/12/2014 , Thông tư 14/2015/T -BGTVT ngày 27/4/2015, Thông tư 33/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016
Mời tham gia góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT và Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT
Mời tham gia góp ý đối với dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015
Mời tham gia ý kiến trả lời hỏi - đáp pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực Đường thủy nội địa
Báo cáo đánh giá tác động và tiếp thu giải trình dự thảo “Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý khí thải từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung QCVN 86:2015/BGTVT về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới
Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Tẩy sơn tín hiệu giao thông trên mặt đường – Thi công và nghiệm thu”
Mời tham gia góp ý Dự thảo Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ”
Tài liêu cuộc họp về 03 TCVN về sơn: TCVN 8786: TCVN 8787: TCVN 8791
Mời góp ý kiến 02 dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến đào tạo sát hạch lái xe
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT
Mời góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
Mời góp ý Dự thảo Quy trình bảo trì tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển – Yêu cầu bảo trì”
Mời góp ý Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành đăng kiểm