Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt
Mời góp ý Dự thảo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định về nội dung đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên môn Đại lý tàu biển
Đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và tổ chức, quản lý vận tải nội bộ bằng xe ô tô
Mời góp ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam
Mời góp ý đối với Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
Mời góp ý kiến 02 dự thảo TCVN về ITS
Mời góp ý kiến Dự thảo Tiêu chuẩn phân loại bến thủy nội địa
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải phát sinh từ tàu thuyền
Mời tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015
Mời góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP