Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý Dự thảo TCCS “Tiêu chuẩn về Thông báo tin tức hàng không”
Mời góp ý Dự thảo TCCS “Tiêu chuẩn về hệ thống không lưu hàng không dân dụng”
Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị phát hiện vật thể lạ (FOD) trên kha bay”
Mời góp ý dự thảo Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Tiêu chuẩn quy trình xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm”
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Mời góp ý Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới
Mời góp ý dự thảo Đề án “Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư”
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản KCHT đường sắt quốc gia theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản KCHT đường sắt quốc gia
Mời góp ý Dự thảo Đề án “ Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe để góp phần đảm bảo an toàn giao thông”
Mời góp ý dự thảo Đề án “Xử lý các vị trí đường ngang, lối đi tự mở để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trên tuyến đường sắt quốc gia”

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
Mời góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 45/2007/QĐ-BGTVT ngày 4/9/2017
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển - Tiêu chuẩn thiết kế - Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật về vật liệu”
Mời góp ý dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 03/2007/QĐ-BGTVT về công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi
Tài liệu hội nghị về Tiêu chuẩn thiết kế tổ chức điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu (lần 2)
Mời tham gia góp ý Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới về “Tăng cường ngành Vận tải Đường bộ Việt Nam nhằm giảm chi phí logistic và phát thải khí nhà kính”
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt
Mời tham gia ý kiến dự thảo Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực GTVT
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quy trình, hồ sơ thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội
Dự thảo “Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về quản lý và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ, bộ phận cân kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ
Đề nghị thẩm định Hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
Mời góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực GTVT
Mời góp ý dự thảo Thông tư về công bố vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam
Tài liệu cuộc họp về 03 TCVN về sơn: TCVN 8786; TCVN 8787; TCVN 8791