Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý Dự thảo Nghị định Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí dưới nước (lần 2)
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung
Tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật trong lĩnh vực giao thông vận tải theo Luật Quy hoạch
Mời góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống quản lý không lưu”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải
Mời tham gia góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải
Mời góp ý Dự thảo Nghị định Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí dưới nước
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý tiền lương trong Bộ Giao thông vận tải và dự thảo Quy định về quản lý tiền lương trong Bộ Giao thông vận tải
Mời góp ý Dự thảo Nghị định quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu.
Mời góp ý kiến Dự thảo (lần 1) Thông tư “Quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có kết nối ray với đường sắt quốc gia
Tổng hợp tiếp thu ý kiến giải trình dự thảo Thông tư Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch
Mời góp ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có kết nối ray với đường sắt quốc gia

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia ý kiến lần 2 đối với dự thảo Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ GTVT.
Mời góp ý dự thảo Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37/2010/TT-BGTVT về phòng, chống thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Mời góp ý dự thảo Thông tư ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
Mời góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
Mời góp ý kiến 3 dự thảo Tiểu chuẩn ký thuật quốc gia về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Mời góp ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia gương chiếu hậu dùng cho xe ô tô
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doạnh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Tấm lát cao su trên đường ngang - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công, nghiệm thu và bảo trì
Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
Mời góp ý kiến dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch.
Mời góp ý dự thảo Thông tư Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2013/TT-BGTVT ngày 05/7/2013 “Quy định về bảo trì công trình hàng hải”