Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý đối với Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải phát sinh từ tàu thuyền
Mời tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015
Mời góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
Mời góp ý kiến Dự thảo TCVN “Công trình bến cảng sông - Tiêu chuẩn thiết kế”
Mời góp ý dự thảo Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ”
Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ”
Mời góp ý dự thảo Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP
Mời góp ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCCS “Đê chắn sóng - Tiêu chuẩn thiết kế”
Mời góp ý dự thảo góp ý kiến dự thảo QCVN sửa đổi, bổ sung QCVN 15:2011/BGTVT và 18:2011/ BGTVT
Mời góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia và Tiêu chuẩn cơ sở về sơn
Mời góp ý xây dựng Nghị định quy định về quản lý đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa
Mời góp ý kiến dự thảo bổ sung sửa đổi 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng xe ô tô (lần 2)