Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý dự thảo Đề án “Xử lý các vị trí đường ngang, lối đi tự mở để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trên tuyến đường sắt quốc gia”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về quản lý và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ, bộ phận cân kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ
Đề nghị thẩm định Hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
Mời góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực GTVT
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Hướng dẫn tiêu chí yêu cầu về chất lượng, nghiệm thu quản lý và bảo dưỡng thường xuyên đối tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống đường bộ do Trung ương quản lý
Mời góp ý dự thảo Thông tư về công bố vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Bình Thuận
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 04 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
Tài liệu phục vụ cuộc họp về dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: “Tiêu chuẩn đèn tín hiệu giao thông đường bộ”
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT ban hành Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ GTVT
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không trên các đường bay nội địa
Dự thảo Đề án Các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới (lần 2)
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2016/TT-BGTVT

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý dự thảo Thông tư về công bố vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam
Tài liệu cuộc họp về 03 TCVN về sơn: TCVN 8786; TCVN 8787; TCVN 8791
Mời góp ý dự thảo Thông tư về công bố vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai
Mời góp ý dự thảo Thông tư về công bố vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển vịnh Phan Rang thuộc tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của cảng vụ Hàng hải Nha Trang
Mời góp ý dự thảo Thông tư về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng
Mời góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 04 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Mời góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia điều chỉnh, bổ sung và thay thế Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT
Mời tham gia ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014
Mời góp ý Dự thảo Thông tư ban hành quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu dịch vụ công ích thông tin duyên hải
Mời góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 52/TT-BGTVT về bảo trì công trình hàng hải
Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
Mời góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Phương tiện giao thông đường bộ - giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản Công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải