Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nội thất xe ô tô
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chí xác định và xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển
Mời góp ý Dự thảo Quyết định Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa
Mời góp ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mời góp ý Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong hoạt động đường sắt trên đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư
Mời góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý đối với Dự thảo lần 2 Thông tư quy định xử lý vi phạm trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BGTVT
Mời góp ý Dự thảo Nghị định Quy định bảo vệ công trình hàng hải
Mời góp ý kiến Dự thảo QCKTQG về chất lượng ATKT&BVMT đối với xe máy chuyên dùng
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo thống kê ngành GTVT
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ GTVT
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư ban hành định mức KT-KT vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống SSAS
Mời góp ý kiến Dự thảo TCVN “Cọc vít có cánh đơn ở mũi - Yêu cầu thi công và nghiệm thu”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về đào tạo, cấp và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam
Mời góp ý Dự thảo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải thay thế Nghị định số 93/2013/NĐ-CP
Mời góp ý Dự thảo Quy chế công khai Kết luận thanh tra của Bộ GTVT
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT
Mời góp ý Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Bộ Giao thông vận tải
Mời góp ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT của Bộ GTVT