Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT
Mời góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Bộ Giao thông vận tải
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
Mời tham gia góp ý kiến cho dự thảo QCVN về hệ thống xử lý nước thải trên tàu
Mời tham gia góp ý dự thảo đề cương Đề án Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối các phương thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng CNTT để giảm thiểu chi phí vận tải thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp
Tiếp thu,giải trình ý kiến góp ý đối với Thông tư ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực HKDD
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam thay thế Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT
Mời góp ý kiến dự thảo bổ sung sửa đổi 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy và ô tô khách thành phố
Mời góp ý kiến lần 2 dự thảo bổ sung sửa đổi 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nội thất xe ô tô
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam
Mời góp ý dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
Mời góp ý kiến lần 2 đối với 03 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ tùng ô tô
Mời tham gia góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Mời tham gia góp ý về việc thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời Góp ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ
Tài liệu cuộc họp về Tiêu chuẩn quốc gia “Phương tiện giao thông đường sắt – Thiết bị cảnh báo để lái tàu tỉnh táo trong khi lái tàu – Yêu cầu kỹ thuật”
Mời góp ý Dự thảo hướng dẫn xác định chi phí bảo trì và chi phí quản lý vận hành giai đoạn khai thác đối với Trạm kiểm tra tải trọng xe, Trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ
Mời góp ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác dầu khí trên biển
Tài liệu cuộc họp về dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành Bộ quy chế an toàn HKDD lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
Mời góp ý kiến Thông tư ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ GTVT
Mời góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ
Mời tham gia góp ý đối với nội dung góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý và quy định các trường hợp được miễn giảm giá (nếu có) đối với dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doanh
Mời tham gia góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật trong lĩnh vực giao thông vận tải (theo Luật Quy hoạch)
Mời góp ý dự thảo Thông tư ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành không dân dụng
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT; Thông tư số 20/2014/TT-BGTVT quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ