Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia góp ý dự thảo Nghị định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa
Xin ý kiến Ban soạn thảo và Tổ biên tập đối với dự thảo Nghị định quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển
Mời góp ý dự thảo Nghị định quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển
Mời góp ý Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Tài liệu phục vụ xây dựng Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy nội địa
Mời góp ý Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
Mời góp ý Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2018-2021
Mời góp ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ
Hồ sơ trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Mời góp ý Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP
Mời góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
Mời góp ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP của Chính phủ