Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia góp ý Dự thảo Đề án "Phát triển cảng thủy nội địa phục vụ phát triển du lịch"
Mời tham gia ý kiến Dự thảo Đề án phát triển vận tải đa phương thức
Mời tham gia ý kiến Báo cáo chuyên đề về dịch vụ vận tải và logistics phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 2021-2030, Kế hoạch phát triển KT- XH 2021-2025
Mời góp ý dự thảo Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
Mời tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
Mời tham gia góp ý Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới về “Tăng cường ngành Vận tải Đường bộ Việt Nam nhằm giảm chi phí logistic và phát thải khí nhà kính”
Mời tham gia ý kiến dự thảo Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực GTVT
Mời góp ý dự thảo Đề án “Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư”
Mời góp ý Dự thảo Đề án “ Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe để góp phần đảm bảo an toàn giao thông”
Mời góp ý dự thảo Đề án “Xử lý các vị trí đường ngang, lối đi tự mở để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trên tuyến đường sắt quốc gia”
Đề nghị thẩm định Hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
Mời góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình nâng cao mức TCKT đối với xe ô tô đang lưu hành, xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu”
Mời tham gia góp ý dự thảo Đề án phát triển vận tải đa phương thức
Mời góp ý Dự thảo Đề án tăng cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch
Mời góp ý Dự thảo Quyết định Phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch